Home > Branded content > De rechtbank draait door in crisistijd

De rechtbank draait door in crisistijd

De komende weken zal advocaat Georges van Zeijl, van Tripels advocaten in Maastricht, geregeld diverse tips geven en kennis delen in deze tijden van Corona.

 

Kunt u het hoofd niet boven water houden, bijvoorbeeld omdat iemand niet betaalt, of iemand medewerking weigert, terwijl die dringend is vereist? Als dat zo is, kunt u nog steeds een beroep op de kortgedingrechter doen. Wel is het zo dat de procesregels zijn aangepast. Mondelinge behandelingen vinden in principe niet plaats, gelet op de beperkingen in verband met het coronavirus.

Ten aanzien van geldvorderingen komt in deze lastige tijd bovendien meer pregnant de vraag op of verhaal wel mogelijk is. Doet een huurder of hij niet kan betalen? Of is hij eerlijk, en kan hij écht niets opbrengen? Zijn er geen reserves? Anderzijds is de vraag gerechtvaardigd of de verhuurder het goed kan ‘leisten’? Of heeft de verhuurder zich altijd groter voorgedaan dan hij is? In rechte zullen partijen hun stellingen moeten onderbouwen. In deze tijd zullen we elkaar beter leren kennen.

Ondanks de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt, blijft de rechtspraak dus actief (en wordt deze ook meer creatief). Schriftelijke (rol)procedures lopen in principe gewoon door. In echt spoedeisende zaken ook nog steeds mogelijk om op korte termijn een uitspraak in kort geding te krijgen.

In een kort geding dat ik de voorbije week heb gestart, heeft de rechter bepaald, dat er – binnen een tijdsbestek van zo’n drie weken – een extra schriftelijke ronde zal plaatsvinden (de zogenoemde repliek en dupliek) en dat er vervolgens – doorgaans na twee weken – vonnis volgt, tenzij hij meer informatie wenst te krijgen.

Overigens kan en mag de rechter in kort geding zo nodig onorthodox te werk gaan – maar dat was vóór corona ook al zo – door bijvoorbeeld te bepalen dat de zitting binnen 24 uur en via Skype plaatsvindt. Het gezegde nood breekt wet is hier niet van toepassing, want de wetgever heeft hierin voorzien. Van belang is wel dat elementaire beginselen als ‘hoor en wederhoor’ in acht worden genomen en dat een partij behoorlijk wordt opgeroepen dan wel gedagvaard via een gerechtsdeurwaarder. Indien een gedaagde partij bereid is om vrijwillig te verschijnen, kan die dagvaarding zelfs achterwege blijven.

In alle gevallen geldt dat het zwaarwegend spoedeisend belang (extra) goed onderbouwd zal moeten worden. Anders hoef je in deze crisistijd ook niet bij de rechter aan te kloppen.

 

 

Brusselsestraat 34, Maastricht (NL) – tripels.nl

hide auteur

chapeau TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.

Menu