Business blog Jano Schoenmakers

Teamspirit… het zijn ‘de juiste normen’ die een echt collectief vormen!

Auteur: Jano Schoenmakers
Woensdag 6 september 2017

 

Werkplezier is voor iedereen anders. Voor mij betekent werkplezier met een glimlach naar kantoor gaan, nieuwe uitdagingen aangaan en werken met een enthousiast team dat elkaar naar een hoger plan tilt. Aangezien wij veelal werken op projectbasis, is teamspirit in mijn ogen erg belangrijk: de opdrachtgever gaat namelijk al uit van een succes, en terecht!

Teamspirit... Iedere ondernemer zal het met mij eens zijn: in teams binnen de organisatie wil je graag dat alles op rolletjes loopt. Dat mensen effectief en met enthousiasme werken om gezamenlijk het hoogst haalbare doel te bereiken. Toch is de werkelijkheid vaak anders, want waar mensen zijn, heb je altijd weer te maken met grote en kleine uitdagingen. Kernwaarden als betrokkenheid, duidelijkheid, vertrouwen, teamgeest en samenwerking, vormen bij ons op kantoor de top-5. Waarden die wij iedere week weer verder willen uitdragen en die wij borgen in onze organisatie.

Google heeft recent een onderzoek gepubliceerd dat aantoont dat het er niet eens zoveel uitmaakt wat voor ‘soort’ mensen er in een team zitten. Belangrijker is hoe met elkaar wordt omgegaan, hoe de mensen werk structureren, maar ook dat mensen het gevoel hebben een persoonlijke bijdrage te doen in het te verrichten werk.

Een aantal belangrijke onderdelen in het succesvol maken van een team is onder andere het durven nemen van risico’s zonder dat iemand zich onveilig voelt, op elkaar kunnen vertrouwen dat we zaken op tijd en met een hoge kwaliteit afronden. Ook structuur en duidelijkheid zijn succesfactoren, net als de vraag welke doelen zijn gesteld en of het plan om dit doel te bereiken bij iedereen helder op het netvlies staat. De bewustwording van de betekenis van het werk dat wordt verricht en de impact van het werk zal ook bijdragen aan het hebben van een succesvol team.

Het klinkt allemaal makkelijk, maar toch is het goed om van tijd tot tijd eens de onderlinge verhoudingen binnen je bedrijf onder de loep te nemen. Om een team beter te laten samenwerken, kun je tegenwoordig kiezen uit een breed scala aan teambuildingsevenementen: een escape room, een kroegentocht of een weekendje samen op pad. Zo kan in de winter gezamenlijk naar een gezellig skigebied gaan al een grote impact hebben op de persoonlijke samenwerking. Geweldig om te zien dat ook deze activiteiten de basis vormen voor vertrouwen, plezier en veiligheid op de werkvloer!

Lees ook