Home > Branded content > Nieuwe koers van MTB Maastricht: leerwerkbedrijf

Nieuwe koers van MTB Maastricht: leerwerkbedrijf

Auteur: Jo Cortenraedt

Aandacht is er vaak meer voor de zogeheten toppers, degenen met de beste studie- en werkresultaten. Maar voor een maatschappij die in balans wil blijven is het net zo belangrijk om mensen met een beperking ook een waardevolle rol in de samenleving te geven. Kansen genoeg daarvoor, zo merken ze bij MTB Maastricht.

De praktijkgerichte aanpak valt meteen op bij MTB Maastricht. Hoewel vanuit de landelijke overheid om de zoveel jaren het beleid verandert en er opnieuw hele trajecten moeten worden uitgezet, blijft MTB zoveel mogelijk inspelen op de ontwikkelingen in de markt. „Wij zijn ervan overtuigd dat als je dicht aansluit bij de marktvragen, dat je dan de meeste kansen creëert, ook voor mensen met een zogeheten afstand tot die markt,” zo stelt Marcel Jöris, directeur-bestuurder a.i. van MTB.
Op de locatie Maastricht Randwyck wordt er volop gewerkt door deze groep mensen. Niet om bezig te blijven, maar daadwerkelijk in een economische functie. Bij MTB worden vele producten gemaakt en diensten verleend, van eenvoudig verpakkingswerk, tot montage van electro panelen en hoogwaardige wielen voor de beste fietsmerken. „Binnenkort arriveert een nieuwe robot en wielvlechtmachine. Dan kun je denken dat we dit doen om te bezuinigen op personeel. Maar het is juist andersom. Die robot neemt standaardwerk over, waardoor er meer specialistische capaciteit vrijkomt voor de complexere productie van handgemaakte wielen van hoogwaardige kwaliteit. Veel fietsfabrieken maken die wielen niet zelf. Het is een specialisme om wielen in het topsegment te maken. Dat die bekende merken dat bij ons uitbesteden, zegt genoeg over de kwaliteiten van onze medewerkers. Ook met hun zogeheten ‘afstand’ blijken ze dus in staat om perfectionistisch te werken. Met de juiste aandacht en begeleiding is het eindresultaat gaaf.” De nieuwe fase van automatisering bij MTB levert grotere productievolumes op en daarmee tevens meer mogelijkheden voor leerwerkplekken.

Krimpen of veranderen
Marcel Jöris: „De overheid heeft in 2015 besloten dat op termijn geen speciale bedrijven hoeven te worden ingericht voor deze specifieke doelgroep. Er is een akkoord gesloten met werkgevers om ze rechtstreeks door te laten stromen naar het ‘echte’ bedrijfsleven. Daardoor krimpt ons personeelsbestand (momenteel nog ruim duizend man, red.), want er komen geen nieuwe mensen meer bij, terwijl er door natuurlijk verloop elk jaar tientallen vertrekken.” Vanwege de veranderingen in de wetgeving heeft het bedrijf een nieuwe visie opgesteld, om zo een gezond bestaan te behouden en een nieuwe noodzakelijke rol te vervullen in de arbeidsmarkt.
Of het nieuwe systeem van de overheid ook echt werkt, daar heeft Jöris zijn twijfels over. „Je ziet vaak dat het bedrijfsleven onvoldoende expertise, aandacht en ervaring heeft om die mensen ook de persoonlijke begeleiding te bieden die nodig is. Velen zitten daardoor nog onnodig werkloos thuis.”

Werken en leren
Die constatering heeft MTB inmiddels gebracht tot een vernieuwde koers: mensen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben om passend werk te vinden, gerichte leerwerkroutes aanbieden. Op weg naar een beschikbare baan bij een werkgever. „Veel mensen zijn prima inzetbaar, mits ze de kans krijgen zich te ontwikkelen. Dat gaat van het opbouwen van een vast arbeidsritme, het aanleren van vaardigheden, tot het opdoen van nieuwe kennis. MTB biedt dat in een praktische bedrijfsomgeving. Leren en werken gaan hand in hand. Afgestemd op de persoonlijke behoefte van het individu. Wij hebben daar veel expertise en ervaring in opgedaan de afgelopen 65 jaar. Op dat fundament bouwen we verder om de marktvraag anno 2020 te kunnen beantwoorden.” De nieuwe rol van MTB vraagt intensieve samenwerking met derden. Met het onderwijs bijvoorbeeld wordt een professionaliseringsslag gemaakt. „Als de overheid verwacht dat het bedrijfsleven ook diverse doelgroepen in dienst gaat nemen, dan is het wel van belang dat die mensen daar goed op voorbereid zijn, onder meer door adequate scholing. Praktijkgerichte leerroutes samen met het onderwijs leveren hun officieel erkende praktijkverklaringen en (deel)certificaten op. Zo willen we komend jaar zo’n honderd tot honderdvijftig mensen voorbereiden op hun stap naar een betaalde baan. Voor de instroom van kandidaten werken we samen met UWV en gemeentelijke sociale diensten. Bij de baanbemiddeling leggen we het verband met de werkgeversservicepunten zoals Podium24. Kortom: een keten van partners, elk met hun eigen deskundigheid.”

Nieuw bestaansrecht
Dat door het overheidsbeleid sociale werkbedrijven als MTB overbodig worden, spreekt Jöris ten stelligste tegen. „De gedachte van de inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen opgenomen wordt bij ‘normale’ werkgevers onderschrijf ik van harte. Maar de praktijk is weerbarstiger. Voor een deel van deze mensen met speciale talenten zal een aangepaste werkomgeving nodig blijven. En heel veel anderen hebben tijdelijke ondersteuning en begeleiding keihard nodig om die stap naar een baan te zetten. Daar ligt het nieuwe bestaansrecht van MTB. Met een moderne leer-werkaanpak zorgen we ervoor dat verborgen arbeidscapaciteit gemobiliseerd wordt. Dat levert zowel een bijdrage aan sociaal welzijn van mensen, als aan de economische ontwikkeling.”

Fotografie: Ezgi Uslu

______________________________________
Abonneer je op Chapeau Magazine
Sluit nu een jaarabonnement af voor slechts €29,50 en ontvang vele extra’s -> meer info <

 

chapeau TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.

Menu