Home > Branded content > Waarom een testament opstellen na een scheiding van groot belang is

Waarom een testament opstellen na een scheiding van groot belang is

Een testament opstellen – voor velen klinkt dat onbelangrijk. Want: ‘Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Dan is het toch allemaal wettelijk geregeld?’ Of: ‘Ik heb niet veel vermogen, waarom dan een testament?’ Maar voor wie bijvoorbeeld gaat scheiden, is het van belang een aantal zaken goed te regelen. Zeker als er gezamenlijke kinderen zijn, kinderen uit een eerder huwelijk, maar ook indien er sprake is van een nieuwe partner, kan een testament na scheiding belangrijk zijn.

Zelfs als geen van deze situaties van toepassing is, kan een testament opstellen na een scheiding van belang zijn om bij plotseling overlijden problemen te voorkomen. Is er al een testament opgesteld tijdens het huwelijk, dan is het raadzaam om dit te wijzigen.

Wie in scheiding ligt, wil vaak niet dat zijn of haar aanstaande ex-partner alsnog een deel van de erfenis krijgt als hem of haar iets overkomt. Het opmaken van een testament waarin de (ex-)partner wordt onterfd, biedt in zo’n geval een uitkomst.

Is de scheiding al rond en bestaat er al een testament gemaakt ten behoeve van de ex-partner? Ga dan in elk geval goed na of in het stuk de voorwaarde staat dat het alleen geldig is als er nog sprake is van een huwelijk. Toch is het, om nare verrassingen te voorkomen, beter om een nieuw testament op te stellen.

Is de scheiding al rond, maar zijn er nog minderjarige kinderen? Vaak is het dan niet meer de bedoeling dat een ex-partner iets te zeggen heeft over een begrafenis of crematie, dan wel de afwikkeling van uw nalatenschap. Dat de  nalatenschap uiteindelijk alsnog terecht kan komt bij de ex-partner, is al helemaal geen prettige gedachte. In dit soort gevallen testament is een testament een noodzaak: er zijn veel regelingen mogelijk om de ex-partner buiten de deur te zetten.

Een andere reden om een testament te maken, is om bij de verdeling van een erfenis af te kunnen wijken van de wet. Neem het geval van iemand die gehuwd is geweest met iemand die al kinderen heeft van een eerdere partner en deze kinderen in de loop der tijd is gaan beschouwen als zijn of haar eigen kinderen, die ook een deel van de eventuele erfenis zouden moeten krijgen.

Dat laatste is heel wel mogelijk, maar uitsluitend indien er een testamentaire regeling bestaat. De wet bepaalt immers dat iemands (ex)stiefkinderen niets erven, tenzij dit uitdrukkelijk wordt opgenomen in een testament. Zonder testament, hebben kinderen van een (ex-)partner geen recht op een deel van de erfenis.

Of neem het geval van iemand die na zijn of haar huwelijk is gaan samenwonen met een nieuwe partner en het voorlopig niet ziet zitten om nogmaals te trouwen. Ook dan is een testament van groot belang.

Veel stellen die gaan samenwonen sluiten een samenlevingscontract af. Vaak wordt dan gedacht dat alles goed geregeld is, mocht een van de partners komen te overlijden. Dat laatste is helaas vaak niet het geval: goederen die niet gemeenschappelijk zijn (denk aan een bank- en/of spaarrekening of een woning die enkel op naam van een der partijen staat) komen zonder een testamentaire regeling toe aan de familie van de overledene. Dat laatste kan een groot probleem zijn, bijvoorbeeld als het om de woning gaat. In het ergste geval kan het zo zijn dat de achtergebleven partner niet in de woning kan blijven wonen. Het opmaken van een testament kan dit voorkomen.

Een van de belangrijkste onderdelen in een testament is het benoemen van een executeur. Deze beheert de nalatenschap en zorgt er tevens voor dat alle zaken op een goede manier worden afgehandeld. De executeur zorgt er bijvoorbeeld voor dat de rekeningen betaald worden, de belastingaangiften worden gedaan en de kinderen hun erfdeel krijgen. Een executeur is ook van groot belang in het geval er minderjarige kinderen zijn, of als er erfgenamen zijn die onder bewind staan.

Indien een ex-partner het gezag heeft over minderjarige erfgenamen, zal deze – in het geval er geen executeur is benoemd – hun belangen moeten dienen. Dat leidt vaak tot onwenselijke situaties. Bekend voorbeeld is een ex-partner die over een begrafenis beslist omdat de erfgenamen – lees: de eigen kinderen – nog te jong zijn.

Wie een testament opstelt kan zelf bepalen hoe ver een executeur mag gaan. Zijn bevoegdheid kan zich beperken tot enkel het verzorgen van de begrafenis of de crematie, maar ook het geheel zelfstandig regelen van alles omvatten, tot en met de verdeling van de erfenis tussen de erfgenamen.

Ook het besparen van erfbelasting is voor veel mensen een belangrijke beweegreden om een testament op te maken, net als het moment van betalen. Op welke manier dit allemaal kan, staat duidelijk omschreven in dit artikel.

Uiteraard bestaan er nog meer redenen voor het opstellen van een testament na een scheiding. De redenen zijn sterk afhankelijk van een ieders eigen situatie. Wie zelf denkt aan het opstellen van een testament, of gewoon eens wil sparren over de mogelijkheden, is van harte uitgenodigd voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Een tip tot slot: is er eenmaal een testament gemaakt, laat dit dan elke vijf jaar door de notaris controleren op wijzigingen in (fiscale) wetgeving. Indien zich tussentijds veranderingen voordoen op persoonlijk vlak, ga dan natuurlijk eerder naar de notaris. Wij zijn u in dezen graag van dienst!

Ilse Reumkens, Lexquire

Valkenburgerweg 18, Heerlen (NL) – lexquire.nl

hide auteur

chapeau TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.

Menu