Home > Branded content > Kleinschalige bewoning voor kwetsbare ouderen

Kleinschalige bewoning voor kwetsbare ouderen

‘Je houdt niet op met lachen omdat je ouder wordt, je wordt oud omdat je ophoudt met lachen’, is een bekend Amerikaans citaat. Helaas is dat laatste nog te vaak een bittere realiteit. Onder meer in Zuid-Limburg, waar er sprake is van dubbele vergrijzing, kunnen senioren met een zorgindicatie niet zomaar in een verpleeghuis of zorgcentrum terecht. Ze zijn daardoor gedwongen om thuis te blijven wonen, weliswaar met verzorging vanuit het Volledig Pakket Thuis, maar niet zonder de gevaren en de eenzaamheid.

Woonzorgorganisatie Nobama Care speelt daarop in met een alternatief en biedt kleinschalige bewoning aan kwetsbare ouderen. Velen van hen lijden aan een vorm van geheugenstoornis en krijgen hoogwaardige 24-uurszorg. En dat zonder wachtlijsten.

Het is onze missie dat de bewoners in de laatste fase van hun leven elke dag denken: ik heb een fijne dag gehad,” vertelt Noor Nezami, bestuurder bij Nobama Care. „Door personeelstekorten en te hoge overhead komt regulier verpleeghuispersoneel veel tijd tekort, wat ten koste gaat van het welzijn van de patiënt. Tijd voor voldoende aandacht is er vaak niet. Nadat bewoners bij ons verzorgd zijn, begint juist de dag en dat voelen ze meteen. We kiezen bewust voor een dubbele personele bezetting: per vier bewoners stellen we één personeelslid aan.”

Gast

Genoeg tijd dus voor een praatje en een uitgebreid activiteitenprogramma. „Onze filosofie is dat wij als zorgverleners te gast zijn bij onze bewoners en niet andersom. Daardoor kunnen bewoners zelf keuzes ma-ken over hun dagindeling, voelen zij zich gerespecteerd en blijven ze langer onafhankelijk en fit. Er ontstaat een community-gevoel. De mensen die bij ons werken, leven als het ware samen met onze bewoners, in plaats van dat ze erboven staan. En ook voor de kinderen is het een erg prettig idee dat ouders in goede handen zijn. Een van hen zei: ‘Telkens als ik mijn moeder thuis moest achterlaten, ging ik er zwaarmoedig heen en kwam ik zwaarmoedig terug. Nu ga ik blij naar haar toe en kom blij terug.’ Er rust minder last op de kinderen en dat verbetert de band aanzienlijk.”

Frisse uitstraling

Sinds 2019 is het team van Nobama Care actief op drie locaties in Zuid-Limburg. Het biedt zorgstudio’s en aanleunwoningen voor senioren met een WLZ-zorgindicatie, die door de overheid gestimuleerd worden om thuis te blijven wonen. Het personeel voor de zorgstudio’s is speciaal getraind en geselecteerd om de bewoners bijzondere aandacht te kunnen geven, de gezamenlijke woonkamer oogt fris en is voorzien van eigentijdse meubels. Elke dag vinden er meerdere activiteiten plaats, die aansluiten bij de interesses en het kunnen van ouderen. Het personeel werkt op een vaste locatie in een klein team, zodat bewoners dezelfde gezichten blijven zien. Gevolg: meer structuur, opbloei en uiteindelijk stabilisatie en behoud. „We leveren 24-uurs zorg vanuit het Volledig Pakket Thuis. Formeel gezien wonen onze bewoners dus nog thuis, terwijl ze in feite samenleven met hoogwaardige zorg. Alleen de verblijfskosten betaalt de bewoner zelf. We richten ons vooral op mensen die Nederland na de Tweede Wereldoorlog sterk en groot hebben gemaakt, die spaarzaam geleefd hebben en vermogen hebben opgebouwd,” vertelt Maurice Hamers, directeur vastgoed.

Nieuwe residentie

Van wachtlijsten is geen sprake en Nobama Care toont ambities verder uit te breiden. Zo is in februari een nieuwe residentie in Schinnen geopend, waar ouderen met zorgindicatie direct geplaatst kunnen worden. Een gloednieuw gebouw met zeventien zorgstudio’s en negen aanleunwoningen. Het team enthousiaste zorgprofessionals praat met onder meer zorgkantoren over nieuwe residentiemogelijkheden. Hamers: „Je merkt dat mensen graag in hun eigen stad of dorp blijven wonen en daar willen we zo goed mogelijk naar luisteren. Want de bewoner, die staat bij ons centraal. Ook blijven we altijd zoeken naar geschikt personeel. Dus mensen die zich tot ons concept aangetrokken voelen, nodig ik van harte uit te solliciteren.”

Schandelermolensweg 2, Heerlen (NL) – nobamacare.nl

hide auteur

chapeau TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.

Menu