Home > Branded content > Beekdaelen, Zuid-Limburgse speler van formaat

Beekdaelen, Zuid-Limburgse speler van formaat

Beekdaelen strekt zich op ruim achtduizend hectare uit als landelijk groen hart te midden van de stedelijke gebieden van Parkstad Limburg en de Westelijke Mijnstreek. Een nieuwe ambitieuze gemeente die de karakteristieke eigenheid van de vijftien kerkdorpen en gehuchten koestert.

De dorpen en gehuchten liggen als een rafelig lint te midden van een lappendeken van agrarische gronden en oude natuurgebieden. De A76 met de aansluiting op de Buitenring is de as waarlangs de bedrijvigheid is geconcentreerd. Dankzij de uitstekende ligging ten opzichte van de Euregio is het een aantrekkelijk vestigingsgebied voor nationale en internationale bedrijven. Beekdaelen is tevens de grootste van de twaalf plattelandsgemeenten in het zuiden van Limburg. Dit alles maakt Beekdaelen tot een krachtige speler te midden van de omliggende stedelijke agglomeraties.

De nieuwe grensgemeente staat voor een leefbare en groene woonomgeving, ingebed in een prachtig natuurhistorisch landschap. De vele recreatiemogelijkheden, wandel- en fietspaden en het uitstekende ruiter-en menroutenetwerk oefenen in toenemende mate aantrekkingskracht uit op zowel inwoners als op recreanten.

Beekdaelen biedt veel ruimte voor lokale initiatieven en maakt hierbij gebruik van de kracht en ervaring van inwoners en ondernemers 

Beekdaelenroute
De vele monumenten zoals hoeven, kastelen en kerken getuigen van een rijk cultuurhistorisch verleden. Vele van deze historische highlights worden verbonden door de Beekdaelenroute, de groene ruggengraat van de gemeente, die zich uitstrekt langs de as Schimmert-Schinnen-Schinveld. De aantrekkelijke fiets- en wandelroute voor recreanten en inwoners voert door een divers landschap en langs interessante bezienswaardigheden en heeft een duidelijk herkenbare uitstraling.

De Beekdaelenroute speelt in op het bestaande natuur- en cultuurlandschap, bevordert de lokale economie en geeft bovendien een impuls aan de werkgelegenheid. Belangrijk hierbij is de aandacht voor de korte keten (van lokale producent naar consument), en de verbinding te zoeken tussen streekproducten, natuur en cultuur. Door de aanleg van deze route worden bekende en nog onbekende iconen, zoals bijvoorbeeld ‘de reus van Schimmert’, het verzonken kasteel van Etzenrade, de Mulderplas en het zweefvliegveld in Schinveld, fysiek met elkaar verbonden. De aansluiting van de Beekdaelenroute op de Leisure Lane zorgt voor een brede ontsluiting van de route op een uitgebreid en grensoverschrijdend fiets- en wandelroutenetwerk. Beekdaelen is hiermee een veelzijdige vertrek- en pleisterplaats, niet alleen voor de eigen regio maar ook voor recreanten uit binnen- en buitenland.

Paardensport
De gemeente Beekdaelen wil een voorbeeldgemeente zijn voor de paardenhouderij en zet zich in om de hippische sector de komende jaren verder te versterken. De gemeente heeft een groot aantal kwalitatief hoogwaardige voorzieningen gericht op de paardensector en kent een breed aanbod aan wedstrijden, zoals het prestigieuze Eventing Hulsberg, die zich kunnen meten met evenementen op nationaal en internationaal niveau. Samen met hippische ondernemers en vertegenwoordigers van verschillende paardensportverengingen, Limburg Paardensport en Huis voor de sport wil Beekdaelen samen met de provincie economie en recreatie verbinden. Door de verschillende partijen samen te brengen wordt duidelijk waar de kracht zit om de gemeenschappelijke ambitie tot haar recht te laten komen en te koersen op een toekomstbestendige paardensportomgeving met een bovenlokale functie. Lokale ondernemers spelen handig in op deze nieuwe ontwikkelingen en bieden bijvoorbeeld kleinschalige accommodaties aan compleet met paardenstalling.

De vele monumenten zoals hoeven, kastelen en kerken getuigen van een rijk cultuurhistorisch verleden

Nieuwe uitdagingen en kansen
Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit de vele ambities die Beekdaelen onder het motto ‘Leven en werken in het landschap’ de komende jaren wil verwezenlijken. Inmiddels is al een groot aantal projecten die elk op hun eigen manier een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en de leefbaarheid van de vijftien kernen, gestart of staat in de startblokken. Hierbij gaat veel aandacht uit naar zelfsturing, waarbij een vernieuwde relatie gelegd wordt tussen gemeente, partners, verenigingen en inwoners. Beekdaelen biedt veel ruimte voor lokale initiatieven en maakt hierbij gebruik van de kracht en ervaring van inwoners en ondernemers.

Beekdaelen onderkent de noodzaak van een krachtige samenwerking met de provincie en omliggende gemeenten maar vooral ook met bovenlokale partners variërend van bijvoorbeeld IVN, Waterschap Limburg, IBA Parkstad, Natuurmonumenten, LLTB, coöperaties, verenigingen en het bedrijfsleven.

Gebiedsontwikkeling
In Thull, te midden van de coulissen van het Geleenbeekdal, ligt de Mulderplas met de bekende Alfa bierbrouwerij. Het vroegere bergingsgebied van de steenkolenmijnen is tegenwoordig een verscholen natuurgebied met veel potentieel. Het gebied wordt opnieuw ingericht, met respect voor natuur en de kenmerkende rust. Onderdeel van deze gebiedsontwikkeling is onder andere de restauratie van de decanale Dionysiuskerk en kerkmuur en de transformatie van de brouwerij tot een belevenislocatie.

___________________________________

Chapeau Nieuwsbrief
Wil jij wekelijks het laatste nieuws ontvangen over het goede leven in Limburg NL/BE? Schrijf je dan in voor onze mooie nieuwsbrief -> inschrijven <

CHAPEAU TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.

Menu