Op 24 augustus 1815 werd in ons land een nieuwe Grondwet afgekondigd. Daarin kwam de naam provincie Limburg voor het eerst voor.

Verjaardag
Dit historisch feit wordt nu nog niet gevierd. De provincie heeft wel een oproep gedaan. Alle kinderen die vandaag één jaar worden, kunnen zich melden en krijgen binnenkort een presentje.