Valkenburg vestingstad feestelijk geopend

Feestelijke opening van de Geulpoort, de Grendelpoort en het Halderpark