Internationaal muziekfestival met zingeving als uitgangspunt

Musicca sacra over vergelden, vergeven en verzoenen

Auteur: Ludo Diels
Vrijdag 14 september 2018

 Met de thematiek Vergelden, Vergeven en Verzoenen heeft kunstenfestival Musica Sacra in Maastricht weer de universele kern geraakt van de pijn van het zijn. De condition humaine gevangen in een vierdaags kunstenfestival. Een festival dat verleidt om te reflecteren op de tijd, het leven en de zingeving. Onderwerpen die iedereen aangaan en die elk mens op zijn eigen wijze adresseert. De kunsten vormen immers bij uitstek het domein om elementaire vragen te stellen en mogelijk verlossing te vinden. Musica Sacra pakt in editie 2018 groots uit met een programma dat bezinning biedt evenals troost, schoonheid en ver-strooiing. Enkel de kunsten kunnen ons verzoenen met de onafwendbaarheid van het lot. Musica Sacra reikt naar het hogere en schuwt de diepste sentimenten niet. Een programma om in te lijsten. Van Once Upon a time in theWest tot een pianorecital van Camiel Boomsma. Van Hoogmis en bloeddorst. Van de verdrijving uit het paradijs tot een Turkse roadmovie.

Musica Sacra overschrijdt grenzen. Grenzen van tijd, cultuur en religieuze oriëntering. Het adresseert de hemelse overweldiging evenzo als het aards geploeter. „En dat alles in het aansprekende stadsdecor van Maastricht en Zuid-Limburg,” zegt projectleider Fons Dejong van Musica Sacra, dat inmiddels zijn zesendertigste editie beleeft. „Het festival is springlevend en we kunnen dankzij de programmacommissie onder leiding van Jacques Giesen en haar niet aflatende ideeënrijkdom nog jaren voor-uit. We hebben een sterk festivalteam met gedreven mensen. Maar we zijn ook blij met ons comité van aanbeveling en raad van toekomst. Je hebt nu eenmaal  mensen nodig die uit een innerlijke noodzaak hun schouders onder een dergelijk festival willen zetten. Gelukkig is de geleverde inzet niet onopgemerkt gebleven. Musica Sacra heeft naam gemaakt.”

HEDEN EN VERLEDEN
Het festival wil een actieve bijdrage leveren aan het geestelijke en emotionele leven in de stad en regio. „Van meet af aan hebben we ook ingezet op een intensieve samenwerking binnen de culturele infrastructuur. Zo zijn er bij Lumière Cinema films te zien die het thema vergelding en wraak laten zien. Een thema dat van alle tijden is en dat vaak iconische films en muziek heeft opgeleverd. Once Upon a Time in the West met de fameuze muziek van Enio Morricone behoort tot het collectieve geheugen. Deze film, evenals een aantal andere, waaronder Manchester bij the Sea, A Short Film About Killing, Die Marquise van O… en de beroemde film Medea van Pier Paolo Passolini zijn binnen het festival te bekijken. Maar ook Toneelgroep Maastricht doet mee met het stuk De vier heemskinderen uit de achtste eeuw dat door huisschrijver Frans Pollux tekstueel nieuw leven is ingeblazen, in de regie van artistiek leider Michel Sluysmans. Een zinderend verhaal dat zich afspeelt in deze contreien. We verhouden ons tot de Euregio. Heden en verleden vloeien in ons programma samen.”

  

ZINGEVING IN KUNST EN CULTUUR
„Zaken als geloof en zingeving zijn van alle tijden,” zegt Fons Dejong terwijl hij enthousiast door het programmaboekje bladert. „Betekenisgeving is juist in onze jachtige tijd zeer relevant. Kijk maar naar het aantal mensen dat, net als ikzelf, naar Santiago de Compostela loopt. Maar ook dichterbij zie je dat mensen op zoek zijn naar betekenis. Ons programma draagt aan die zoektocht, zo denken wij, iets bij. Dat doen we bijvoorbeeld met overweldigende oude muziek in de OLV Basiliek. Daar zingt New York Polyhony, in de Sint Servaasbasiliek klinkt het gregoriaans van Les Chantres du Thoronet en in de Theresiakerk treedt het Belgische topensemble Il Gardellino op. Er is West-Europese muziek evenzo als muziek uit Armenië. Er zijn oude rotten en ontluikend talent. Grote componisten als Beethoven en Wagner zijn te horen bij respectievelijk de Nieuwe Philharmonie Utrecht onder leiding van Johannes Leertouwer en pianist Camiel Boomsma. Maar tegelijkertijd brengt het festival ook premières , onder andere Between Reason and Feeling van Michael Finnissy, een minder bekende componist. Het Harmonieorkest Conservatorium Maastricht geeft onder leiding van Jan Cober vrij baan aan jonge talenten in een adembenemend programma met werken van Samuel Barber en Richard Strauss en de wereldpremière van de Suite Istoria van Israel Alonso. Die wisselwerking van oud en contemporain, van regionaal tot etnisch, vormt de troefkaart van ons festival. Ook gaan we bepaalde gevoelige thema’s, neem de Armeense volkerenmoord uit 1915, in een film en liedrecital niet uit de weg.”

„Daarnaast organiseren we een wandeling die in de buitenplaats van Kasteel Wijlre als het ware culmineert in het muziektheaterwerk van componiste Miranda Driessen, Koerikoeloem. Verder vindt er een interactieve lezing met videovertoning plaats met universitair hoofddocent strafrecht Jacques Claessen van de Maastricht University en criminoloog en rechter Gert Jan Slump over straffen en herstellen, vergeven en verzoenen. Een ander verdiepend element in het festivalprogramma is de filosofische festivallezing over vergeving van hoofdredacteur Literatuur, Kunst en Geesteswetenschappen van Deutschlandradio Kultur, Svenja Flasspöhler.

Musica Sacra weet de individuele beleving van het aardse en de hemelse sferen te vangen in de enige vorm die in de buurt komt om betekenis te geven aan het onuitsprekelijke: de kunst. 

Musica Sacra vindt plaats van donderdag 20 t/m zondag 23 september 2018.
www.musicasacramaastricht.nl

Fotografie: Stephan Vanfleteren

______________________

Abonneer je op Chapeau Magazine
Sluit nu een jaarabonnement af voor slechts €29,50 en ontvang vele extra's -> meer info <

Lees ook