De jonge ondernemer

Jean Gelissen jr.

Auteur: Xavier Cortenraedt
Dinsdag 8 mei 2018

Jean Gelissen jr.
Bedrijf Gelissen Group (Toverland, Gepla)
Leeftijd 26 jaar
Plaats Sevenum, Elsloo

Was het een bewuste keuze om het familie- bedrijf in te gaan?
„Jazeker, van jongs af aan heb ik gezegd: ‘Ik wil later op de stoel van mijn vader zitten’. Daar heb ik in al die jaren nooit een moment over getwijfeld.”

Wat hebben je ouders je vooral meegegeven?
„Recht is recht en krom is krom. Je moet altijd fair zijn in je manier van zaken doen. En doe dit met het nodige fatsoen en de juiste normen en waarden. Als je je relaties respecteert voor de lange termijn, dan pas kan je ook verwachten dat jezelf zo wordt behandeld door anderen. Hou je altijd aan je afspraken.


Foto: Anne Jannes

”Wat is de kracht van jullie bedrijf?„
De kracht van Toverland is om de gast een dag lang onder te dompelen in een magische omgeving, waar hij/zij zich geen zorgen hoeft te maken. Elke vijf jaar willen we iets groots neerzetten, waarmee we onze bezoekers blijven triggeren. Bij Gepla is onze daadkracht in de bouw essentieel. Kwaliteit is een randvoorwaarde. Maar we doen het sneller en beter dan de anderen en creëren meerwaarde. Zoals onlangs bij een hotel waar we een ander type wand voorstelden, waardoor de poetstijd per kamer twee minuten afnam. Reken dat voordeel voor de klant maar eens uit op jaarbasis. En uiteraard speelt de kracht van het familiebedrijf een grote rol. Hoe mijn zus en ik elkaar aanvullen, zij meer creatief en commercieel, ik meer zakelijk en uitvoerend. We halen het beste in elkaar naar boven. Ik zou het niet zonder haar kunnen.”

Welke ontwikkelingen, vernieuwingen, ideeën zijn er sinds jouw komst door-gevoerd?
„Een concreet voorbeeld is de budgetbewaking bij de uitbreiding van Toverland. Mijn vader werkte vroeger met een zeer beknopte begroting, maar vooral op zijn buikgevoel. Ik werk nu met een begroting helemaal uitgesplist per thema, zodat we elk potje apart perfect kunnen opvolgen. Mijn vader ziet er nu ook de voordelen van in. De komende maanden ronden we de uitbreiding van Toverland af, waarvoor ik eindverantwoordelijk ben. Daarna stroom ik door tot operationeel directeur van de Gelissen Group. Waarin ik de komende vijf jaar geleidelijk taken van mijn vader zal overnemen. We voelen elkaar hierin prima aan.

Wat is jouw tip voor een startende jonge ondernemer?
„Begin op de werkvloer. Leer het bedrijf van onder tot boven kennen. Je kunt geen zaken aansturen als je niet weet hoe het er op de werkvloer aan toegaat. Daarnaast moet je als leidinggevende ook een goede gevoelsmanager zijn. Rekening houden met de gevoelens van je personeel en van je relaties. Als je daar goed op kunt inspelen, kun je op de lange termijn de beste besluiten nemen en is iedereen gelukkig.”

Lees ook