Beaufort2018: belevenis aan de Belgische kust

Driejaarlijkse openluchttentoonstelling stemt tot nadenken

Auteur: Jempi Welkenhuyzen
Dinsdag 10 april 2018

‘Beaufort’ is een driejaarlijks kunstproject dat zich uitstrekt langs de hele Belgische kustlijn. Het project startte in 2003. De Noordzee speelt sindsdien vaak de hoofdrol, want haast alle kunstwerken staan op het strand, in de vloedlijn of vlak in de buurt van de zee. Sommige krijgen een permanente plaats, andere verdwijnen weer na de openluchttentoonstelling.

Voor de zesde editie van ‘Beaufort’ vormen de thema's 'monumenten' en 'klimaatverandering' de rode draad. Monumenten vereeuwigen personen en ideeëngoed. Denk daarbij bijvoorbeeld aan monumenten die aan het koloniaal verleden refereren en daardoor momenteel zeer controversieel zijn. Of aan de voormalige leiders in de Oostbloklanden die van hun sokkel werden gehaald.

De vraag op Beaufort luidt dan ook: hebben we behoefte aan nieuwe monumenten? En zo ja, op welke manier kunnen ze de opvattingen van deze tijd correct weergeven, mocht dat al mogelijk zijn.

Het tweede thema dat opduikt in de triënnale is het ecologisch aspect van ons klimaat. Hoe gaan we om met alle veranderingen ervan? De zeespiegel stijgt. Zijn de grenzen bereikt van ons globaal ecologisch wanbeheer?  Achttien bekende Belgische, maar ook internationale kunstenaars gaan hierover in discussie met het publiek. Namen? Leon Vranken (Maaseik), Stief Desmet (Deinze), Ryan gander (GB), Iman Issa (EF) Nina Beier (DK), Kader Attia (FR), Jason Dodge (VS) of Jean-François Fourtou (FR)

Beaufort2018 stimuleert niet alleen het cultuurtoeristisch imago van de Belgische kust, maar laat de bezoekers ook nadenken over de actuele milieuproblematiek. Nog te zien tot en met 30 september 2018

 

Kijk voor meer informatie: www.dekust.be en www.beaufort2018.be

 

Foto's: Jempi Welkenhuyzen

Lees ook