De Goede Week helemaal niet zo goed

De wekelijkse zaterdagblog van Jo Cortenraedt

Auteur: Jo Cortenraedt
Zaterdag 31 maart 2018

We hebben de Goede Week achter de rug en anders dan de naam doet vermoeden, is het volgens de Bijbelse verhalen helemaal niet zo’n goede week, want het lijden van Jezus staat centraal, eindigend aan het kruis.

Nu is die gedachte achter deze week grotendeels verdwenen en is het voor velen vooral de voorbereidende week op het Paasweekeinde, waarin niet de herrijzenis van Jezus maar paaseieren, de Paaslunch en shoppen op Paasmaandag centraal staan.

Een week van lijden was het wel, als je de activiteiten binnen de Amsterdamse onderwereld volgt. Zelfs familieleden van getuigen blijken koelbloedig te worden afgemaakt volgens methoden die we vooral kennen uit Zuid-Amerika. Maar onder aanvoering van Marokkaanse en Antilliaanse bendes is Nederland hard op weg het Mexico van Europa te worden.

Ik denk dat dit het gevolg is van het feit dat de politiek de criminaliteit niet hoog op de agenda heeft gezet. Jaarlijks meldt de politie tegenwoordig dat de criminaliteit daalt, maar agenten en hun bonden zelf geven aan dat dit in wezen niet de werkelijkheid is, maar alleen een theoretisch statistisch gegeven, omdat veel mensen niet meer de moeite nemen om aangifte te doen.

De politiek is meer bezig met het beschermen van de privacy, dan met het aanpakken van de zware criminelen. Er is te weinig geld voor voldoende rechercheurs, dus hebben de bandieten vrij spel. Bovendien wordt de wereld van de verdovende middelen hier door velen nog altijd verbonden met de flower power uit de jaren zestig. Dat de hele handel inmiddels in handen is van misdadigers, kan veel gebruikers blijkbaar niet deren.

Niet alleen de politiek is tweeslachtig ten opzichte van drugs, in de journalistiek is criminaliteit rondom de verdovende middelen ook niet echt een ‘issue’. 

Menige journalist van tegenwoordig steekt zelf regelmatig zo’n peuk op, en ik verbaas me altijd over de ruimte, die koffieshop-eigenaren in de media krijgen om de overheid aan te vallen, dat alles netjes opgeschreven door kritiekloze journalisten, die het criminele karakter achter die verkooppunten blijkbaar voor lief nemen.

Maar ja, wat wil je als menige buurman of familielid zelf ook een kleine wietplantage begonnen is op de zolder of in de schuur. Enige schroom, laat staan last van het geweten, is ver te zoeken. De verloedering van de maatschappij is op dit terrein steeds meer zichtbaar.

Criminaliteit, dat is lange tijd in de journalistiek het domein geweest van de ‘sensatiepers’.  De ‘kwaliteitskranten’ maakten er nauwelijks melding van. Maar nu de rechtsstaat steeds meer ondermijnd dreigt te worden door de zwaar uit de hand gelopen misdaad, en zelfs burgemeesters niet meer veilig zijn,  begint men zich in die kringen nu toch wat ongemakkelijk te voelen.

Morgen geeft de Paus weer de zegen aan de katholieken die zich verzamelen op het Pietersplein in Rome. Jawel, de bloemen komen andermaal uit Nederland. We zijn gelukkig ook op dat gebied het grootste exportland, dus niet alleen wat betreft illegale peppillen.

De Italiaanse politie heeft deze week op diverse plekken een aantal radicale moslims opgepakt, die in afgeluisterde telefoongesprekken hadden aangekondigd met Pasen een aantal ‘ongelovigen’ (lees niet-moslims) te onthoofden. Zoals een Egyptenaar die voorzitter is van een ‘islamitische culturele vereniging’ die kinderen had wijsgemaakt dat ze alleen in het paradijs kunnen komen, als ze de hoofden van ‘ongelovigen’ afhakken.

Bloeddorstigheid en lijden, zoals beschreven in de Bijbel en herdacht met Pasen, lijkt van al dik tweeduizend jaar terug. Maar we zijn in al die tijd nog niet zo gek veel opgeschoten.

Niettemin, laat de eieren smaken.

Lees ook