Maastrichtse bedrijventerreinen veiliger met Intergarde

Fysieke en virtuele bewaking

Branded content
Dinsdag 23 januari 2018

De drie grootste bedrijventerreinen van Maastricht worden sinds 2009 zowel virtueel als fysiek bewaakt door Intergarde. Sindsdien is de criminaliteit er sterk gedaald. „Ondernemers en medewerkers kunnen zich nu ook ’s avonds en ’s nachts veilig voelen.”

Bedrijvenparken zijn vaak dankbare thuishavens voor criminelen. Vooral in het donker geliefd bij drugsrunners, straatracers en natuurlijk dieven die hun slag slaan als de panden na werktijd zijn verlaten. In Maastricht was het niet anders, vertelt Edward Goessens. „Wás inderdaad, totdat we in 2008 op drie grote terreinen zijn gestart met camerabewaking, deels betaald door de gemeente,” vertelt de voorzitter van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Maastricht (SBBM). „Sindsdien is het aantal inbraken fors afgenomen; op de Beatrixhaven met ongeveer de helft. Ook drugsrunners hebben hun heil elders gezocht en van straatracen heb ik ook niets meer vernomen. Ik durf best te stellen dat de terreinen veiliger zijn geworden.”

Camera’s
Dat geldt dan voor Beatrixhaven, Bosscherveld en Randwyck; de drie terreinen waar slimme en beweegbare camera’s zijn opgehangen die de klok rond beelden maken. „Die worden in onze meldkamer bekeken,” zegt Joost van den Boorn van Intergarde. „Als we iets verdachts zien, sturen we meteen een surveillant erheen. Die is snel ter plekke, omdat we altijd in de buurt zijn. Afhankelijk van de situatie schakelen we de politie in.” Zowel virtuele als fysieke bewaking dus; een perfecte combinatie weet Edward Goessens. „Omdat snel gereageerd kan worden. Daarnaast zorgt de dubbele bewaking voor een afschrikkend effect. In Randwyck waren er destijds veel klachten van medewerkers van het azM en studenten die lastig werden gevallen of zelfs bedreigd. Dat is duidelijk veel minder geworden. Ook op Bosscherveld en de Beatrixhaven is het gevoel van veiligheid sterk toegenomen. Gelukkig, want mensen moeten gewoon veilig naar hun werk kunnen of naar huis.”

Intergarde
SBBM koos na een strenge selectie voor de diensten van Intergarde, door de samenwerking met Fortas en Polygarde een van de grootste beveiligings- en bewakingsbedrijven van Nederland. „Elke twee jaar reviewen we de samenwerking,” aldus Edward Goessens, zelf eigenaar van automatiseerder TCC The Computer Company. „We stellen hoge eisen. De bij SBBM aangesloten leden betalen immers via hun contributie de rekening van Intergarde. We zijn erg tevreden. Intergarde reageert snel en effectief bij verdachte bewegingen. Verder melden de bewakers illegaal gestort afval en kapotte straatlantaarns aan de gemeente. Die komt vervolgens ook snel in actie zodat de terreinen schoner zijn en goed verlicht. Er is minder verloedering. Mooi, want bedrijventerreinen zijn toch visitekaartjes van een stad.”

 

Lees ook