Datawetenschap centraal op 42ste verjaardag UM

[foto’s] Dies Natalis dit keer iets ingetogener dan vorig jaar

Auteur: Maarten van Laarhoven
Zaterdag 27 januari 2018


De Universiteit Maastricht is permanent nadrukkelijk aanwezig in de stad, maar één keer per jaar houdt de internationale kennisinstelling een eigen feestje. Dat gebeurt tijdens de Dies Natalis, de geboortedag van de universiteit, die vrijdag voor de 42ste keer gehouden werd. De viering, die zoals gebruikelijk plaatsvond in de St. Janskerk op het Vrijthof, werd afgesloten met een receptie in het bestuursgebouw van de UM. Hier werd, behalve door tientallen feestelijk uitgedoste hoogleraren, vrolijk het glas geheven door een groot aantal andere genodigden, waaronder burgemeesters en bestuurders.

Zoals gebruikelijk werd het verjaardagsfeestje ook dit keer weer voorafgegaan door de zogeheten cortège van hoogleraren, waarbij alle aan de universiteit verbonden professoren in een plechtige stoet – en uitgedost in toga – door het centrum van Maastricht flaneren.

De 42ste verjaardag van de Universiteit Maastricht was iets ingetogener van opzet dan de feestelijkheden vorig jaar, toen in het kader van het 25-jarg bestaan van het Verdrag van Maastricht een eredoctoraat werd uitgereikt aan Joachim Gauck, op dat moment nog Bondspresident van Duitsland. Deze plechtigheid werd bijgewoond door prinses Beatrix.

Dit keer stond de diesviering in het teken van de datawetenschap. Na het welkomstwoord van rector magnificus Rianne Letschert, lieten twee hoogleraren in een zogeheten dieslezing hun licht schijnen over dit veelomvattende onderzoeksveld dat steeds belangrijker wordt bij het vergaren van kennis. Vervolgens werden twee eredoctoraten uitgereikt aan Carole Goble en Lucy Suchman, twee vrouwelijke hoogleraren uit Groot-Brittannië die excelleren op het gebied van datawetenschap.

Foto's: Frits Widdershoven

Lees ook