Zorgtechnicus: een nieuw beroep met toekomst

Bijzondere opleiding van Zorgtechniek Limburg

Donderdag 9 november 2017

Eigenlijk is het heel eenvoudig, zegt Ren Hendrix, directeur van Zorgtechniek Limburg, het kenniscentrum dat zich, samen met het expertisecentrum EIZT van Zuyd Hogeschool, tevens richt op het ontwikkelen van leerstof én het ondersteunen van zorg- en welzijnsinstellingen bij vraagstukken over zorgtechnologie en - implementatie. „Neem een willekeurig beroep, bijvoorbeeld stukadoor, metselaar of fotograaf, en iedereen weet wat men zich erbij moet voorstellen. Zeg je dat je ‘zorgtechnicus’ bent, dan is het een heel stuk lastiger. Mensen weten niet wat zo iemand doet. Ze hebben er geen concrete beelden bij.” Maar daar komt snel verandering in, verwachten Hendrix en zijn collega Josine Warnier, manager externe relaties. „Zeker nu de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen officieel haar goedkeuring heeft gegeven aan de nieuwe vierjarige mbo-opleiding zorgtechnicus, die wij hebben ontwikkeld. Het beroepsbeeld is straks voor iedereen helder.” Nu de officiële erkenning er is, heeft de bijzondere opleiding vanaf komend jaar een eigen status. Daarmee heeft Zorgtechniek Limburg een belangrijk doel bereikt. „Als onze studenten afstuderen, krijgen ze een diploma met daarop de titel Zorgtechnicus. Dat geeft ons een enorme boost.”

De opleiding Zorgtechnicus is een mix van onderdelen van bestaande techniek- en zorgopleidingen. Ze sluit nauw aan bij de marktontwikkelingen: binnen zorg en welzijn neemt techniek een steeds belangrijkere plaats in, en dat vraagt om nieuwe vaardigheden van verpleegkundigen en verzorgend personeel. „Dankzij de techniek kunnen cliënten bijvoorbeeld langer zelfstandig blijven wonen. Maar voor het bedenken van technische toepassingen en vooral ook voor het onderhoud heb je goed geschoolde vakkrachten nodig: de zorgtechnici van morgen.” Studenten die de opleiding Zorgtechnicus hebben afgerond, weten alles van rolstoeltechniek, domotica en robotica. Daarnaast beschikken ze over medische kennis en zijn ze vertrouwd met wet- en regelgeving op hun vakgebied. Bovendien spreken ze de taal van de zorg. Met name door dit laatste zijn ze in staat om behoeftes te signaleren. Indien nodig is een zorgtechnicus in staat om snel te schakelen met artsen, specialisten en verpleegkundigen.

De opleiding Zorgtechnicus is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen Arcus College, Gilde Opleidingen, ROC Leeuwenborgh en Zuyd Hogeschool, ondersteund door de ‘vraagkant’: het bedrijfsleven en zorgaanbieders. De kans op een goed betaalde baan voor aankomende zorgtechnici is groot. „Gezien de toenemende vergrijzing neemt de werkgelegenheid in de zorg toe,” zegt Ren Hendrix. „Door diezelfde vergrijzing worden goed opgeleide jongeren schaars. Een reden te meer om heel blij te zijn met deze erkenning.”

Meer informatie over het kenniscentrum en de opleiding:
www.zorgtechnicus.nu
www.innovatiesindezorg.eu 

   

Lees ook