'Lezers bepalen koers van De Limburger'

Nieuwe CEO Dominic Stas

Auteur: Jo Cortenraedt
Maandag 23 oktober 2017

De opmars van de Belgische uitgevers in de Nederlandse krantenwereld is onmiskenbaar. Nu ook De Telegraaf in Vlaamse handen is gekomen (overgenomen door Mediahuis), is de puzzel zowat compleet. Nagenoeg alle landelijke dagbladen, plus een aantal regionale kranten, zijn nu in Belgisch bezit. Daar hoort ook  Media Groep Limburg bij, als onderdeel van datzelfde Mediahuis. Een kennismaking met de nieuwe CEO, de Hasseltenaar Dominic Stas.

De kranten mogen in z’n geheel wel onder druk staan, omdat met name jongere lezers minder geneigd zijn om een ‘papieren abonnement’ te nemen, toch wil Mediahuis in de eerste plaats nog de voordelen van de krantenbedrijven waarderen en tegelijkertijd toewerken naar een nieuw toekomstperspectief.

Dominic  Stas komt van Concentra in Hasselt, onder meer uitgever van Het Belang van Limburg, de tegenhanger van De Limburger aan de andere kant van de grens, en eveneens toebehorend tot Mediahuis. Niet alleen is hij eindverantwoordelijk voor, Media Groep Limburg, hij beheert binnen Mediahuis ook de portefeuille voor regionale activiteiten en is op concernleiding-niveau nauw betrokken bij de strategische ontwikkeling van digitale en audiovisuele innovaties. Een heel pakket dus. Wat niet wil zeggen dat hij MGL er slechts 'bij' doet. „Nee nee, ik ben hier in Sittard veel te vinden, het is niet zo ver rijden vanuit Hasselt. En het is ook de bedoeling dat ik hier heel veel jaren blijf. Ik heb me voor de lange termijn verbonden aan MGL. Onze overtuiging is dat de papieren krant zeker nog niet voorbij is. Voor heel veel mensen is het nog een dagelijkse behoefte. Maar we moeten luisteren naar onze lezers, naar hun wensen. En digitaal steeds sterker worden, onder meer via onze digitale abonnementen. Als nieuwsmedium willen wij dominant blijven in de regio, via de kanalen die nodig zijn. Op alle mogelijke manieren willen wij verhalen vertellen, dat is onze taak. Van krant tot audio via podcast.`

DIGITAAL
Vanuit Mediahuis is de aanpak van videonieuws ontwikkeld. „Maar het gaat niet alleen om nieuws, ook vermaak krijgt daarbij aandacht.`
De Limburger heeft met L1 samengewerkt aan de nieuwswebsite 1Limburg.nl, maar vaart sinds dit jaar een eigen koers. „Ik sta achter die keuze omdat we ons ook digitaal meer zelf willen profileren. We streven overigens wel een goede verstandhouding met L1 na, die een eigen goede positie heeft in de Limburgse mediawereld. Het zijn twee heel andersoortige bedrijven.`
De Limburger is het grote merk binnen MGL en daarnaast worden  de merken WIJLimburg, VIA Limburg en Limburgvac uitgedragen. „Wij geloven in de merken die we nu in huis hebben en het is zeker niet uitgesloten dat we door overnames nog meer merken binnenhalen.`

IDENTITEIT
Een samenwerking binnen Mediahuis zal ook moeten leiden tot meer efficiency, maar volgens Stas is het  zeker niet de bedoeling om de organisatie in Sittard als gevolg daarvan flink af te slanken. „Daar waar wij elkaars know how kunnen delen, zullen we dat zeker doen. Dat is het voordeel van het opereren onder een grote paraplu. Maar de toekomst van De Limburger zal in Limburg bepaald worden. Daartoe hebben we ook een eigen Raad van Commissarissen met onder meer Léon Frissen en Luc Soete. Die bewaken mede de eigen identiteit van de krant. MGL is op dit moment een zeer gezond bedrijf, dus dat biedt ons de kans om weloverwogen de toekomst in te gaan. Maar natuurlijk liggen er wel uitdagingen en daar gaan we niet voor opzij.`

CULTUURVERSCHIL
Het overnemen van elkaars kopij is een fenomeen dat bij samenwerkende kranten voorkomt, zo ook bij De Limburger dat met enige regelmaat achtergrondverhalen van NRC Handelsblad overneemt, dat ook tot Mediahuis behoort. „Maar dat gebeurt toch maar in beperkte mate. De mensen die toevallig op beide kranten geabonneerd zijn, zal het opvallen, maar zoveel mensen zijn dat niet. Een uitwisseling tussen Het Belang van Limburg en De Limburger gebeurt eveneens maar zeer mondjesmaat. We spreken wel hetzelfde dialect en er zijn allerlei culturele overeenkomsten tussen beide Limburgen, maar toch ook nog heel wat verschillen. Die moet je respecteren. Daarom is Het Belang een heel andere krant dan De Limburger. Ook hier geldt weer dat je moet luisteren naar wat je lezers willen. Dat geldt uiteraard zeker ook voor de redactie. We maken de krant voor degenen die ervoor betalen. Dat is ook de reden waarom we digitaal  binnenkort geld gaan vragen voor een deel van onze artikelen. Een krant is een bedrijf met inkomsten en uitgaven. Dus alles gratis, dat is geen overlevingsmodel.`

 

 

Lees ook