Eerste speeddate editie Bruggen Bouwen succesvol

Meer dan 300 jonge ondernemers aanwezig

Woensdag 25 oktober 2017


De brug over het Albertkanaal in Kanne was dinsdagavond het toneel van een grootscheepse grensoverschrijdende speeddating voor (jonge) ondernemers en aanverwanten. De bijeenkomst vond plaats op initiatief van Junior Chamber International Limburg (kortweg JCI Limburg) en werd aan Nederlandse zijde van de grens ondersteund door Connect Limburg en de Limburgse Werkgeversvereniging LWV.

De gouverneurs van beide Limburgen, Herman Reynders en Theo Bovens, gaven het startschot voor de manifestatie, dat de naam ‘Bruggen Bouwen, heeft meegekregen. Meer dan 300 ondernemers, van beide kanten van de grens, hadden de mogelijkheid om elk 15 speeddates te houden van elk 4 minuten.

JCI Limburg is een provinciale afdeling van een wereldwijde organisatie die als belangrijkste doelstelling heeft jonge mensen van 18 tot 40 jaar kansen te bieden om hun leiderschapskwaliteiten, verantwoordelijkheidsbesef, medemenselijkheid en ondernemingszin te ontwikkelen. Connect Limburg is een Nederlands initiatief dat is opgericht om het grensoverschrijdend zakendoen te stimuleren.

Uiteraard werden de aanwezigen voorzien van de nodige culinaire traktaties, zoals we dat in Limburg gewend zijn. De gedachte is dat de ontmoetingen leiden tot nieuwe zakelijke contacten over en weer. Verder is het de bedoeling dat het evenement zelf een jaarlijks terugkerend fenomeen wordt. Iedereen ging met meer visitekaartjes naar huis, dan gebruikelijk.

 Foto’s: Frits Widdershoven

Lees ook