Flexpoint group: samenspel van hr-dienstverleners

Flexpoint, Trento Engineering, Equipe en Easymatch Payrolling als aparte merken en bedrijven

Branded content
Maandag 25 september 2017

Flexpoint is als merknaam bij het grote publiek vooral bekend als uitzendorganisatie in Nederland en België. Maar de Flexpoint Group, met hoofdkantoor in Kerkrade, is zoveel meer. Naast de genoemde uitzendtak zijn er nog de nodige andere merken en specialisaties: Trento Engineering, Equipe Professionals Only en Easymatch Payrolling. Elk uniek en innovatief in hun eigen discipline.

De aparte bedrijven binnen de Flexpoint Group hebben een grote eigen verantwoordelijkheid met voor elk een aparte directie. Ondernemerschap, authenticiteit en relatiegerichtheid krijgen zo meer kans, zo luidt de Flexpoint-filosofie. Aan tafel zitten de directeuren bij elkaar. Een ronde tafel, zodat niemand aan het hoofd zit. Erwin Vogelzang geeft aan dat eenieder binnen de Flexpoint Group onderneemt in verbondenheid. Hierdoor zijn gelijkwaardigheid en verregaande verantwoordelijkheden binnen elke entiteit van groot belang. Dit verklaart dan ook de posities aan de tafel. Aangeschoven zijn Ivo Keydener, verantwoordelijk voor Easymatch Payrolling, Math Winthagen, directeur van Trento Engineering en Luc Theunissen en Bas Thissen, die de directie vormen bij Equipe Professionals Only. Vogelzang heeft aan de wieg gestaan van de organisatie en schetst de Flexpoint Group in enkele statements. „Wij zijn een fullservice HR(human resources)-dienstverlener, met een ‘one-stop-shopping’-concept. Dat wil zeggen dat we veel sectoren in de bedrijvenmarkt kunnen bedienen en streven naar een verdere uitbreiding, zowel HR-inhoudelijk alsook geografisch. Wij richten ons puur op business-to-business. De Flex-point Group is geen marktpartij, onze aparte merken staan in direct contact met de markt, zowel aan de aanbodzijde als aan de vraagzijde. En wij geloven in het directe contact met onze doelgroepen. Ook al zijn digitalisering en innovatie essentiële speerpunten, het persoonlijke contact blijft voorop staan.”

Topfuncties

Bas Thissen geeft een voorbeeld hoe divers er binnen de verschillende bedrijven gewerkt wordt. „Bij Flexpoint is volume en dus verregaande geografische groei belangrijk, omdat een brede markt bediend wordt in Nederland en België. Bij Equipe is dat volume veel kleiner en moeten wij dieper graven. Wij zoeken specifiek mensen voor zowel tijdelijke als vaste management- en directiefuncties. Dat is een diep proces dat veel meer tijd vergt. Maar het is een interessante kant van de HR-markt. Als het gaat om de interim-vraagstukken zien we dat dit vaak transitie-vraagstukken zijn, met andere woorden in een relatief korte tijd de organisatie of afdeling van de huidige naar de toekomstig gewenste situatie brengen. Bij de (executive) search-vraagstukken gaat het juist om de langere termijn. Zowel voor de vaste posities alsook voor de interim opdrachten kijken we naar degenen die al bij ons bekend zijn, maar gaan we op zoek naar de ideale kandidaten die we nu nog niet kennen.”

Erwin Vogelzang

Erwin Vogelzang

Techniek

In een heel andere markt zit Trento En-gineering; die van de technische consultancy en detachering. „Bij ons gaat het in de eerste plaats om de verbetering van de efficiency,” vertelt Math Winthagen. „Techniek en continuïteit, daar draait het om. Dan zoek je naar academici en mensen op hbo-niveau. We werken van-uit Kerkrade, Helmond en Utrecht en aanstonds ook vanuit België. Wij merken heel goed dat niet alleen in Limburg en Brabant nog veel maakindustrie zit, maar ook in het westen van ons land. En waar het vooral gaat om techniek, gelden ook hier wel degelijk de persoonlijke eigenschappen. De juiste persoon vinden en behouden die niet alleen de technische kennis en ervaring heeft, maar ook past binnen de organisatie van het betreffende bedrijf. Hierbij is iedere opdracht technisch van aard, maar wel in het kader van change management om te komen tot een effectievere, minder manafhankelijke en meer op de continuïteit van het bedrijf gerichte aanpak. ‘Onze opdracht-gever competitiever maken’ is ons motto. Wij zijn uiteraard niet beter dan de klant, maar onze focus ligt meer op processen inrichten, waardoor onze klant zich in de samenwerking richt op zijn vakinhoudelijke en onderscheidende vermogen.”Equipe is gespecialiseerd in direct search en werving & selectie van professionals voor vaste en interim posities van senior middenkader tot en met directieniveau. Zowel de private als de publieke sector zijn de werkterreinen.

Ivo Keydener

Headhunting

„Headhunting hoort daarbij, maar dat is maar een term,” zegt Luc Theunissen. „Het gaat natuurlijk om de beste mensen op de juiste plek. Onze markt is minder conjunctureel. Een uitdaging is wel de vergrijzing in onze regio; dat betekent extra goed zoeken. Het is niet zo dat hier voor topmensen nauwelijks goede banen te vinden zijn, maar je moet langer zoeken. En een nadeel is dat wij de voordelen van een grensregio te weinig kunnen benutten door verschillen in regelgeving. Wat dat betreft maken de overheden ondanks de Europese gedachte het er niet gemakkelijker op. Uiteraard zijn we intussen wel ervaren in al die regels, weten we waar je precies op moet letten. Want net over de grens kunnen zich wel prachtige kansen voordoen. Maar zowel de kandidaten als ook de bedrijven hebben dan de juiste begeleiding nodig om alles in goede banen te leiden. Daar zijn wij voor. En altijd uiterst discreet natuurlijk. Ook opereren wij in feite heel los van het moederbedrijf, met onze eigen identiteit, zo dicht mogelijk bij de markt. Dat is ook verstandig van het moederbedrijf om die eigenheid intact te houden, want dat heeft juist de kracht van de afzonderlijke bedrijven bepaald. Nu nog. De winst zit in het gebruik maken van elkaars knowhow en actieradius.”

Math Winthagen

Payrolling

Wie denkt dat payrolling niet veel meer is dan het maandelijks uitdraaien van de loonstrookjes, komt bedrogen uit, zegt Ivo Keydener. „Bij Easymatch Payrolling verzorgen wij de hele backoffice van bedrijven. Niet alleen de loonadministratie, maar ook het managen van de flexibiliteit, waarbij risicomijding een belangrijke voorwaarde is van onze klanten. Easymatch Payrolling is dan ook in juridische zin de werkgever van het personeel. Voor menige onderneming is de wet- en regelgeving te complex geworden. Vanuit de politiek wordt wel steeds beloofd om de regels eenvoudiger te maken, in de praktijk gebeurt dat niet. En dan wordt de druk op de kernactiviteiten van de bedrijven steeds groter. Veel ondernemers hebben meer behoefte gekregen aan payrolling. In feite worden ze door ons op administratief gebied aangaande het personeel volledig ontzorgd. Dat is een trend die ik voorlopig nog niet zie verminderen.”

Vertrouwen

Flexpoint is sinds 1995 actief in uitzenden, werving & selectie en detacheren. Waarbij de focus is gelegd op de markt-segmenten Industrie, Logistiek en Office. „De vestigingen hebben we nog altijd nodig,” vertelt Erwin Vogelzang. „Het blijft toch mensenwerk. Enerzijds is digitalisering een must, die moet op het gewenste niveau zijn, maar daar maak je niet alleen het verschil mee. Zelf stuur ik Flexpoint Nederland aan. We hebben de ambitie om ons op alle economische knooppunten in het land te vestigen. Maar we gaan niet eerst naar locaties voor onze vestigingen kijken, we beginnen bij het zoeken van goede mensen in de gebieden waar we ons willen vestigen. De kwaliteiten van de factor mens is veel belangrijker dan een mooi gebouw. Kan ons potentieel zich vinden in onze kernwaarden: authenticiteit, ondernemerschap en relatiegerichtheid, dan is er een basis voor succes. Voorlopig ge-loven we zeker nog in fysieke vestigingen, vooral voor de werkzoekende, die passen binnen onze marktsegmentering. We moeten zichtbaar zijn, zeker nu de arbeidsmarkt krapper en krapper wordt. Waarbij overigens centrale recrutering tevens als speerpunt is benoemd. Ui-teraard zijn onze collega’s op de diverse vestigingen in het land ook bezig met de lokale recrutering voor hun specifieke klanten. We staan met z’n allen echt met de poten in de modder. Hierdoor kan elke stakeholder binnen ons proces ons zeer snel bereiken. Onze beslissingssnelheid is een stuk hoger dan bij de meeste grote spelers in de arbeidsmarkt, omdat we zo dicht bij de bron zitten en op directie- en aandeelhoudersniveau meepraten. Een teken van vertrouwen in onze kundigheid en betrokkenheid.”Daar weet Luc Theunissen (Equipe) alles van. „We willen alles weten van de klant, we gaan op zoek naar de allerbeste kandidaat. Het is een trechtermodel. Per procedure voeren we gemiddeld met vijftien tot twintig kandidaten gesprekken. Het gaat vaak om senior professionals bij grotere bedrijven. Dan is een goede match van groot belang.” Math Winthagen zoekt met Trento Engineering ook naar hoogopgeleiden, maar op een specifiek terrein. „De persoonlijke benadering blijft echter. Je ziet ook dat alle bedrijven binnen de Flexpoint Group daar de meeste waarde aan hechten, ook al zitten we in verschillende sectoren.”

Bas Thissen en Luc Theunissen

Benelux

Voor alle bedrijven binnen de Flexpoint Group is het werkterrein ook duidelijk; voor de een als ambitie, voor de ander al praktijk: de Benelux. Bas Thissen: „Wij streven met Equipe eerst naar landelijke dekking. Aan België zijn we nu nog niet toe, maar die ambitie is er wel, ook voor Luxemburg.”Over de hele linie zijn de heren positief over de economische ontwikkelingen in Limburg, zo merken ze in de afzonderlijke bedrijven. „We merken duidelijk dat de markt aantrekt,” verwoorden Bas Thissen en Luc Theunissen het algemene gevoel. „De economie in Limburg is bezig aan een inhaalrace. De vraag naar goede mensen is stijgend. Dat betekent voor ons veel werk aan de winkel.”

Deelnemers Flexpoint Toerversie

Flexpoint is een van de belangrijke sponsoren van de succesvolle dameswielerploeg Boels-Dolmans. Dat inspireerde tot een aparte fietstocht waar veel zakelijke partners van de diverse entiteiten aan meededen, tezamen met enkele toppers uit de professionele dameswielerploeg. Voor de getrainde vrouwen waren de Limburgse heuvels een makkie en voor de zakelijke relaties van Flexpoint was het goed te doen, dankzij enkele aangename stops op locaties zoals Kasteel Wittem, Château St. Gerlach en Kasteel Bloemendal. „Het ging ons vooral om het gezamenlijke avontuur met onze zakelijke partners, waarbij synergie tussen de verschillende entiteiten binnen de Group het streven is. Deze schitterende dag werd zeer gewaardeerd,” zegt Erwin Vogel-zang, die de dagrit gezamenlijk met het hele peloton keurig uit fietste.

 

Lees ook