Gezonde lifestyle

Puberteit

Auteur: Leo Hofstra
Maandag 3 juli 2017

Als ouders kunnen we natuurlijk naar de school en de maatschapij wijzen, maar ook wij zelf hebben een belangrijke invloed

Onlangs overleed een 13-jarige jongen na het snuiven van aanstekergas. De waarschijnlijke oorzaak voor deze tragische calamiteit was een dodelijke ritme stoornis, doordat het geïnhaleerde butaan gas het hart heel gevoelig maakt voor fatale ritmestoornissen. Ik werd gevraagd door RTL Nieuws waarom teenagers dit soort gevaarlijke dingen doen. Ik denk dat het nemen van risico’s een essentieel onderdeel is van het verkennen van grenzen en het losmaken van de ouderlijke macht.  Het snuiven van aanstekergas bleek helaas een levensgevaarlijke grens en het losmaken definitief.

Naast dit soort excessen staat onze jeugd bloot aan een ander, groeiend gevaar. Zo is

overgewicht bij kinderen een steeds groter wordend probleem. De afgelopen jaren is het aantal dikke kinderen flink toegenomen tot 14% van de kinderen, waarbij 2% zelfs ernstig overgewicht heeft. Naast de sociale en maatschappelijke aspecten, heeft dit ook gevolgen voor later. Maar liefst 80% van de kinderen met overgewicht heeft hier op volwassen leeftijd ook last van. Als je eenmaal te zwaar bent, kom je er dus kennelijk moeilijk vanaf.

Wat vaak niet wordt onderkend is dat overgewicht al in de puberteit blijkt te zorgen voor een hogere bloeddruk en hoog cholesterol profiel.(bron RIVM 2012). Dit is dan ook de waarschijnlijke reden dat overgewicht op jonge leeftijd de kans op hart- en vaatziekten later in het leven aanzienlijk laat toenemen.

De vraag is nu of we onze kinderen echt willen blootstellen aan deze risico’s? We zullen echt al in een vroeg stadium ingrijpen, daar het merendeel van kinderen het overgewicht en risico’s mee zullen torsen naar hun eigen toekomst. Dit betekent een gezonde omgeving thuis en op school en het liefst ook een gezonde sportkantine.

Als ouders kunnen we natuurlijk naar de school en de maatschappij wijzen, maar ook wij zelf  hebben een belangrijke invloed. Zo is de kans op overgewicht bij kinderen van ouders met een normaal gewicht 6%, terwijl de kans op overgewicht bij kinderen waarvan beide ouders overgewicht hebben maar liefst 24 %  is (bron CBS/RIVM 2015). Dikke ouders hebben daarmee veel meer kans op dikke kinderen. Zelf slank blijven is dus niet alleen goed voor de eigen gezondheid, maar ook voor je bloedeigen kinderen!  Ook is uitgezocht dat ongeveer 70% van wat het gezin aan voeding consumeert door de moeder wordt bepaald. Als moeder gezond inkoopt heeft dat dus een enorme gezonde boost voor de rest van het gezin.

Daarnaast is een sterk verband gevonden tussen inkomen van het gezin en de kans op overgewicht. Zo hebben kinderen uit gezinnen met de laagste inkomens 4 maal zoveel kans op het ontwikkelen van overgewicht in vergelijking met kinderen van gezinnen met de hoogste inkomens. Ook blijkt dat kinderen uit niet-Westerse allochtone gezinnen ongeveer 4 maal zoveel kans hebben op het ontwikkelen van overgewicht in vergelijking met kinderen uit autochtone gezinnen (bron CBS/RIVM). In deze groepen in de samenleving is extra aandacht voor gezonde pubers broodnodig.

Al deze onderzoeken geven aan dat de puberteit een kwetsbare tijd in het leven van de mens. Gelukkig is Chapeau met haar 20 jaar de puberteit nu definitief voorbij. Het team van Chapeau, onder de inspirerende leiding van Jo Cortenraedt heeft veel voorbij zien komen, waaronder de opkomst van het internet, 9/11, de crisis, de introductie van de iPhone, en de huidige digitale revolutie. Het mooie blad is gelukkig glanzend uit deze tijd gekomen, is slank maar niet te dun, mooi en gezond, en bloeit als nooit te tevoren. Chapeau voor Chapeau!

Prof. Dr. Leonard Hofstra, Cardialogie Centra Nederland
Hoogleraar in Cardiology VU

Lees ook