Het goede leven in Limburg volgens Frank en Jessica Klement

Klement2 rentmeesters uit Gulpen

Branded content
Maandag 31 juli 2017

We feliciteren Chapeau met het 20-jarig bestaan. We hebben bewondering voor alle activiteiten en producties die verzorgd worden. We hebben een band want we herkennen ons in deze doelgroep en in de missie om het goede leven in deze regio onder de aandacht te brengen. Wij leveren ook een bijdrage aan het goede leven door prachtige, vaak monumentale objecten en landgoederen een nieuw leven te geven. Wij kennen de mooiste plekjes in Limburg en Brabant. Bemiddelen fraaie, vaak monumentale objecten die je bij een reguliere makelaar niet snel zult tegenkomen. Bijvoorbeeld omdat de verkopers hun bezit op een discrete manier aan willen bieden. Zij weten dat wij een groot netwerk hebben waardoor wij vraag en aanbod goed op elkaar af kunnen stemmen.

 

We doen een oproep aan de mensen die op zoek zijn naar een mooie plek in het zuiden, om met ons in contact te treden. Dan kunnen we een zoekprofiel opstellen en aan de hand daarvan kijken naar bijzondere huizen en objecten, waarvan de eigenaren een ‘stille verkoop’ prefereren. Het loont zeker om met ons een kop koffie te drinken en de wensen en mogelijkheden een-op-een door te nemen.
Ons aanbod is zo bijzonder omdat we een aantal specialisaties in huis hebben. Zo zijn wij specialisten in erfgoed. Als ervaren taxateurs en rentmeesters kennen wij de waarde van deze schaarse objecten. Net zoals de eigenaren willen wij erfgoed in stand houden. Deze gebouwen en landerijen dragen immers bij aan de aantrekkelijkheid van het landschap. Ze maken het leven in deze streek net een stukje mooier. Als rentmeesters adviseren we over het beheer van een landgoed. Samen met de eigenaren denken we na over de toekomst. Kijken we hoe we het vermogen op de korte én de lange termijn in stand kunnen houden. Hoe je het onderhoud het best aanpakt en hoe je slim met subsidies om kunt gaan. Met goed advies, discrete aan- en verkoopbegeleiding, vakkundige taxaties, maar bijvoorbeeld ook het beheer en de exploitatie van landgoederen en monumentale panden. Wij zijn rentmeesters die zich met enthousiasme en kennis van zaken inspannen voor het in standhouden van landgoederen en de herbestemming van erfgoed.

 

www.klement2.com

Lees ook