Chapeau Château Fair

Monuta Uitvaartcentrum

Woensdag 21 juni 2017

Monuta, de steun bij iedere uitvaart
De dood wordt meer en meer bespreekbaar. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Na een overlijden is het belangrijk dat het afscheid op een passende manier wordt ingevuld. Hiervoor is ruimte en persoonlijke aandacht nodig. Maar ook inlevingsvermogen voor de wensen en daadkracht om deze uit te voeren.

Monuta is één van de grootste uitvaartverzorgers en -verzekeraars van Nederland en heeft ruim 90 jaar ervaring. Wij hebben circa 100 vestigingen verdeeld over het hele land. Daarnaast hebben wij zeven crematoria en drie eigen begraafplaatsen. Jaarlijks verzorgen wij zo’n 14.000 uitvaarten. Daarnaast zijn er 1,3 miljoen mensen verzekerd bij Monuta.

De aandelen van Monuta zijn in handen van Monuta Stichting. Dit betekent dat wij de winst direct investeren in het bedrijf. Een deel van de winst geven we aan lokale goede doelen via het Monuta Charity Fund. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij ons dan ook hoog in het vaandel.

Missie
Monuta maakt een afscheid met een goed gevoel mogelijk, voor iedereen. Met onze jarenlange ervaring helpen wij nabestaanden om het afscheid zo goed mogelijk in te vullen. Daarom is Monuta de steun bij iedere uitvaart. Deze steun willen wij in veel opzichten waarmaken.

Onze medewerkers zijn doordrongen van het belang van deze missie. Zij bepalen samen met de klant de sfeer en de kwaliteit van dienstverlening in uitvaartcentra,  crematoria en op de begraafplaatsen. Inspirerende, goed opgeleide medewerkers en de steeds mondiger wordende klant zorgen er samen voor dat de uitvaarten geheel volgens wens worden uitgevoerd en vormgegeven.

Daarnaast vindt Monuta het ook van groot belang dat haar gebouwen en begraafplaatsen altijd geheel up-to-date zijn en voldoen aan de wensen van de klant. Uit klantenpanels blijkt dat niet alleen de tijd en de ruimte gewaardeerd worden, maar ook de multifunctionaliteit in de uitvaartcentra.

Toekomst
Daar waar vroeger de regie vaak in handen van een ander was, nemen nabestaanden nu zelf de beslissingen. Een uitvaart wordt soms al ver voor het overlijden besproken en vastgelegd. Hiervoor heeft Monuta het Draaiboek geïntroduceerd, waarbij nabestaanden zelf (een deel van) de uitvaart regelen. De toekomstige uitvaart zal een nóg persoonlijkere invulling krijgen. Niet alleen vrienden en kennissen, maar ook de omgeving zal daarin steeds nadrukkelijker worden betrokken.

Monuta heeft met haar landelijke dekking van uitvaartcentra en crematoria de expertise en kennis in huis voor het ontwikkelen en exploiteren van vastgoed voor de uitvaartbranche. Ook op het gebied van landschappelijke inpassing is een ruime ervaring opgebouwd. In nauwe samenwerking met belanghebbenden zorgen wij voor een prachtig gebouw dat past en aansluit bij de omgeving. In navolging van het steeds meer bespreekbaar maken van de dood, staat het toekomstig uitvaartcentrum en crematorium  midden in de maatschappij.

Uiteindelijk gaat het er om dat nabestaanden Monuta blijven zien als een betrokken en betrouwbare partij aan wie je de uitvaart van een dierbare met een gerust hart kan toevertrouwen

In Maastricht wil Monuta in La Grande Suisse aan de Mariënwaard een crematorium met uitvaartcentrum oprichten.

Het laatste afscheid vorm geven is een taak waar we allemaal voor komen te staan, voor één van onze ouders, misschien van een partner of je eigen afscheid.

Het afscheid vormgeven kan op verschillende manieren, op verschillende locaties, met veel of met weinig mensen, met koffie en gebak of met een glaasje wijn. Eind volgend jaar kunt u uw afscheid misschien wel organiseren bij La Grande Suise, het oude landhuis aan de Mariënwaard in Maastricht. Met een 3D impressie laten wij de bezoeker een kijkje in de toekomst van dit pand nemen.

De bezoeker ziet de huidige staat van het pand, ziet de huidige ruimtes en kan zien hoe de ruimtes er als aula, of als koffiekamer uit gaan zien. Dit gebeurt met behulp van een 3D bril.

 

 

Lees ook