Is Big Brother watching you?

Nieuwe technologieën die (ook al) de Limburgse vastgoedsector raken

Auteur: Jano Schoenmakers
Maandag 26 juni 2017

De afgelopen jaren zijn er binnen de internationale vastgoedmarkt veel verschillende technologische ontwikkelingen te signaleren. Ook in Limburg kom ik steeds meer in aanraking met ingrijpende trends als energieneutraal wonen, systeembouwen, big data, blockchain, crowdsourcing en de zogenaamde slimme steden. Deze ontwikkelingen hebben een grote impact op bewoners. De hoogste tijd dus om hier eens bij stil te staan!

Gebouwen in Limburg worden steeds meer voorzien van nieuwe producten of diensten die op een slimme manier omgaan met energieverbruik en data verzamelen waar de eindgebruiker of de gebouweigenaar veel profijt van kan hebben. Denk aan een slimme thermostaat of een domoticasysteem in huis voor onderdelen als verlichting, verwarming, luchtkwaliteit en veiligheid. Van de ene kant valt dit natuurlijk toe te juichen. Wie wordt nou niet vrolijk van het vooruitzicht dat de haard al brand wanneer je op een gure winteravond thuiskomt na een dag hard werken?

In een groter perspectief kunnen ook hele steden ‘slim’ zijn: Een slimme stad weet alles van jou als bewoner. Net zoals bijvoorbeeld Facebook data verzamelt van zijn gebruikers, kan een stad dit ook. Het bestuur van een slimme stad zal investeringen doen op het gebied van menselijk en sociaal kapitaal, infrastructuur en disruptieve technologieën die bijdragen aan (duurzame) economische groei en een hoge kwaliteit van leven.

Dit alles brengt mij op het punt dat het verzamelen – en vervolgens verspreiden – van al deze (big) data ook risico’s met zich mee brengt voor de privacy van de bewoners van deze steden, en op kleinere schaal bewoners van gebouwen.

Het is een gegeven dat technologische ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit zich in rap tempo opvolgen. Ook dat heeft weer zijn weerslag op ruimtelijke ontwikkelingen. Houden wij – bijvoorbeeld vanuit mijn vak als vastgoed ontwikkelaar - bij stedelijke ontwikkelingen voldoende rekening met de veranderende parkeerbehoefte van de consument? Zijn initiatieven als carsharing en zelfrijdende auto’s nog vooral ontwikkelingen voor de toekomst? Ik denk van niet! Neem de disruptieve innovatie Uber als voorbeeld: zij creëren een nieuwe markt en de bijbehorende behoefte.

Het antwoord is dus: JA, big brother is watching you. Het is heel menselijk om er niet continu bij stil te staan welke privacy informatie wij ongemerkt vrijgegeven. Wie kan er immers tegenwoordig nog zonder mobieltje? Het is eigenlijk zelfs een tweede natuur van ons geworden. Juist daarom is het belangrijk dat we ons bewust te zijn – of anders worden – van de voor- en nadelen die al deze ontwikkelingen met zich meebrengen. Op zijn Cruijffiaans gezegd: Elk nadeel heb z’n voordeel!

Lees ook