Innovatieve e-health gadget voor kinderen stimuleert beweging

BOOSTH zet grote stappen vooruit

Auteur: Ludo Diels / Fotografie Sergé Technau
Woensdag 24 mei 2017

De kracht van een goed concept schuilt heel vaak in de eenvoud. BOOSTH, de nieuw ontwikkelde app die kinderen tussen de 7 en 12 jaar gamend aanzet tot meer lichaamsbeweging, is een idee dat op eenvoudige wijze beantwoordt aan de noden van deze tijd. Ontsproten is BOOSTH uit het creatieve brein van ondernemer Joep Gubbels die naar eigen zeggen BOOSTH ontwikkelde uit een gevoelde noodzaak en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

BOOSTH combineert het moderne digitale spelen -gamen- met beweging. Een kind verdient door te bewegen activiteitspunten die weer worden gebruikt om levels vrij te spelen in de game (eerst bewegen; dan als beloning gamen). The best of both worlds, dat erkent ook de Provincie Limburg die samen met Maastricht UMC+ partner is in dit project dat onder basisschoolleerlingen nu al als hot en cool te boek staat. Immers: gamen is hot en bewegen not. BOOSTH heeft potentie hier verandering in te brengen, zo beamen gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen van Werk en Welzijn en Gabriëlle ten Velde van Maastricht UMC+ die concreet werkt aan bewegingsstimulering voor kinderen. “Momenteel wordt vanuit Maastricht UMC+ onderzocht of een app als BOOSTH inderdaad bijdraagt aan het blijvend stimuleren van basisschoolkinderen tot bewegen en hen ook gemotiveerd houdt. En tevens of de app een toegevoegde waarde heeft indien deze aanvullend wordt ingezet door zorgprofessionals in de begeleiding van kinderen met overgewicht en obesitas.”

Kinderen spelen steeds minder op straat. Dat valt ook eigenaar Joep Gubbels op bij zijn eigen twee kinderen. ,,Ik durf te beweren dat het idee voor deze app is ontstaan uit mijn eigen constatering dat kinderen zich erg gegrepen voelen door tv, iPad en gaming en steeds minder behoefte hebben de straat op te gaan om bijvoorbeeld stoeprandje te spelen. Hoewel mijn eigen twee kinderen nog klein zijn, zie ik wel dat ze getrokken worden door de elektronische gadgets. Ze groeien ermee op. Tegelijkertijd weten wij allemaal als geen ander hoe groot de maatschappelijke noodzaak is om kinderen te laten bewegen. Obesitas is ook onder kinderen een groot probleem. Ik voel het als een noodzaak om dit maatschappelijke probleem aan te pakken.”

Voor gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen is de ontwikkeling van de nieuwe app een welkome toevoeging aan de breed gevoelde noodzaak om zowel beweging te bevorderen als invulling te geven aan de opgestelde Sociale Agenda die de participatie van burgers in de samenleving wil versterken en de gezondheid verbetert. ,,Tal van rapporten hebben inmiddels afdoende aangetoond dat de gezondheid met name in Zuid-Limburg achterblijft bij de rest van het land. Als provincie zetten we daarom niet alleen stevig in op economische structuurversterking, maar ook op gezondheid en sociale verbetering. Neem het probleem van overgewicht en obesitas onder kinderen. Vandaar ook de samenwerking met expertisecentrum COACH (Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare) van Maastricht UMC+ dat zich specifiek richt op deze doelgroep.  Door samenwerking bereik je meer. De ontwikkeling van BOOSTH is hiervan ook een klinkend voorbeeld.  Kinderen vinden het proefondervindelijk leuk. Ik heb zelf drie kinderen. De combinatie van gamen en bewegen spreekt ze zeer aan. Bovendien is BOOSTH ook zo ingericht dat de kinderen actief worden aangespoord om samen of tegen elkaar te spelen. Uiteraard is BOOSTH alleen niet voldoende om het probleem op te lossen. Juist daarom is samenwerking met andere programma’s en initiatieven zo belangrijk.”

Gabriëlle ten Velde is als onderzoekster vanuit Maastricht UMC+ zeer opgetogen over de nieuw ontwikkelde app. ,,Wij onderzoeken op dit ogenblik of BOOSTH ons levert wat we willen. Een paar honderd kinderen van twee basisscholen uit Maastricht doen mee aan de pilot. De resultaten stemmen ons hoopvol. Je ziet in ieder geval dat de kinderen het oppikken. Ze vinden het leuk.
Het leuke is dat je de app zowel alleen als met groepen kunt spelen. Er zit ook een competitie-element in. Dat spreekt aan. Wat ik zelf heel apart vind aan de app is dat kinderen door het zetten van een bepaald aantal stappen als het ware beloond worden met gamen. Het legt de kiem voor een betere gezondheid op latere leeftijd. Je kunt namelijk niet jong genoeg beginnen. Daarom is het ook zo goed dat BOOSTH zich richt op de basisschoolleerlingen. Overgewicht en obesitas onder kinderen neemt helaas toe. Het is zaak dat we hier, met het oog op de toekomst, werk van maken.  Het is mooi dat er initiatieven zijn, zoals Joep Gubbels, die de handschoen oppakken en hier echt werk van maken. Ook zijn we erg blij met de steun die we ontvangen van Kinderonderzoekfonds Limburg. Hierdoor kunnen wij doorgaan met dit werk dat van grote maatschappelijke relevantie is.”

De recente gekte rondom Pokémon GO heeft laten zien dat gamen en bewegen niet tegenover elkaar hoeven te staan.

Lees ook

Instagram

Bekijk de laatste #chapeaumagazine feeds op onze instagram

Bekijk onze instagram