OncoZon: verder dan alleen genezen

Streven naar zoveel mogelijk behoud van functies

Auteur: Ludo Diels
Donderdag 6 april 2017

Niet alleen als gepassioneerd bergbeklimmer zoekt professor Bernd Kremer het graag hogerop, maar ook in zijn dagelijkse praktijk als directeur van het oncologiecentrum in Maastricht UMC+ en als voorzitter van het dagelijks bestuur van het nieuwe samenwerkingsverband OncoZon. Daarin trekken alle ziekenhuizen en bestralingscentra van Zuidoost-Nederland samen met wetenschappers van het Maastricht UMC+ op en verwezenlijkt hij graag de hoogste idealen.

Het beste niveau van zorg bereiken, dat is het doel. Ook zijn collega professor Frans Ramaekers van onderzoeksschool GROW, waarin het oncologisch onderzoek van Maastricht UMC+ plaatsvindt, onderstreept het belang van een goede samenwerking en wisselwerking tussen basaal onderzoek en de klinische praktijk. „De kern van ons bestaan is het verbeteren en realiseren van de best mogelijke zorg,” zegt Frans Ramaekers tijdens het gesprek in de werkruimte van Bernd Kremer. „We willen alles in het werk stellen om met deze nieuwe samenwerking onze innovatiekracht te vergroten waardoor we niet enkel efficiënter patiënten kunnen helpen, maar er ook voor zorgen dat deze patiënten door functiebehoud een menswaardig leven blijven leiden.” Bernd Kremer vult aan: „Dit is een positief verhaal. Veel mensen genezen inmiddels van kanker of kunnen er heel oud mee worden, maar functiebehoud bleef tot nu toe onderbelicht en hierop is ons onderzoek gericht. Mede dankzij de steun van HFL kunnen we doorgaan met deze voortdurende en noodzakelijke verbetering van zorg. Dit doen we door de hele keten erbij te betrekken. Samen komen we verder en bereiken we de hoogste top.” 

OncoZon
Je verwacht geen opgewekte gezichten of al te veel goede luim als je met twee professoren spreekt die zich met het schrikbeeld aller ziektes – kanker − bezighouden. Toch ogen Bernd Kremer en Frans Ramaekers zeer optimistisch. „En daar is ook alle reden toe,” zegt Bernd Kremer overtuigd. „We zetten met OncoZon wezenlijke stappen die ertoe leiden dat we de zorg voor mensen met kanker optimaliseren en nog beter op elkaar afstemmen. Met OncoZon zetten we een netwerk op voor heel Zuidoost-Nederland waarin tien instellingen samenwerken. Hiermee realiseren we maatwerk voor iedere patiënt. Levenskwaliteit door functiebehoud vormt in deze aanpak het sleutelbegrip. We willen dat mensen na de behandeling zoveel mogelijk dezelfde persoon zijn.”

Meer ogen
Bernd Kremer is geboren in Aken en volgde er ook zijn opleiding tot KNO-arts en hoofd-halsoncoloog. Toch kwam hij in 1996 naar Nederland. „Dat is geografisch bekeken vanuit Aken een kleine stap. Medisch cultureel lagen er echter werelden tussen. Ik ben uit volle overtuiging naar Maastricht gekomen, een internationale regio. Ik voel me in dit open systeem als een vis in het water. De aanpak die bij Maastricht UMC+ wordt gehanteerd is mij op het lijf geschreven. Hier wordt multidisciplinair gewerkt en we zoeken de breedte op. Als het ware kijken we met meer ogen en dus vanuit alle denkbare invalshoeken naar een patiënt. We zien letterlijk meer. Bovendien is de sfeer binnen Maastricht UMC+ heel erg goed en ontstaat samenwerking heel organisch.”

Best practices
De oorspronkelijk uit Schinveld afkomstige, maar lang in Nijmegen werkzame biochemicus Frans Ramaekers onderschrijft de visie van zijn collega. „In de dagelijkse praktijk ervaar ik dat ons systeem vruchten afwerpt. Ik ben zelf een onderzoeker en weet hoe belangrijk het is dat Bernd in de klinische praktijk met zijn team op de hoogte is van ons onderzoek. Onderzoek en praktijk horen bij elkaar. Het omgekeerde is ook het geval: vanuit de kliniek ontstaan vaak vraagstellingen die wij door de goede samenwerking en communicatie sneller kunnen oppakken. Het is een wisselwerking. Binnen OncoZon delen we bovendien nog kennis met andere centra. Hierdoor kunnen we best practices opstellen. Zodat de patiënt optimale zorg ontvangt en we als medische centra met z’n allen groeien in kwaliteit en ambitieniveau.”

Samenwerking
Bevlogenheid kan beide professoren niet worden ontzegd. Bernd Kremer: „Frans en ik zijn positief over de stappen die er momenteel worden gezet in de doorontwikkeling van de samenwerking. Ik merk elke dag hoe belangrijk ons werk is. Je gelooft niet hoeveel dankbaarheid en waardering wij elke dag terugkrijgen. Daar putten wij kracht uit, dat maakt ons gelukkig. Ik geloof dat we op de goede weg zijn. We klimmen omhoog. Dat stemt ons hoopvol. Maar we zijn er nog lang niet, kankerpatiënten ervaren nog steeds te veel negatieve gevolgen van hun behandeling. Dus alle steun blijft meer dan welkom.” 

Health Foundation Limburg werft fondsen voor wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+. Dat onderzoek richt zich op kanker, hart- en vaatziekten, geestelijke gezondheidszorg en chronische ziekten. Wilt u Limburgs kankeronderzoek steunen? Dat kan door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL06INGB0005043912 t.n.v. Kankeronderzoekfonds Limburg. Of kijk op kankeronderzoekfondslimburg.nl onder schenken & nalaten.

Lees ook