Voormalig burgemeester Philip Houben overleden

Auteur: Jo Cortenraedt
Zondag 23 april 2017

Philip Houben, voormalig burgemeester van Maastricht, is vanochtend in zijn woonplaats overleden. Hij leed aan kanker en had een kortstondig ziekbed. 

De in Den Haag geboren Houben geldt als een van de beste burgemeesters die Maastricht gekend heeft. Hij volbracht dit ambt gedurende drie termijnen, van 1985 tot 2002.

Houben groeide als kind op in Maastricht. Later werd hij burgemeester in Haskerland in Friesland.

Alom wordt Houben als een bijzonder succesvolle burgemeester gezien. Zij kracht was om plannen en strategieën uit te denken en die vervolgens door de wethouders te laten uitvoeren en hun ook het succes te gunnen. Hij zelf hield zich als een regisseur op de achtergrond.

In zijn periode groeide Maastricht van een tamelijk ingeslapen provinciestad naar een stad met internationale ambities. Zichtbare resultaten waren de opening van het MECC, de ontwikkeling van de wijk Céramique, het nieuwe Bonnefantenmuseum en het Centre Céramique. Ook had hij een grote bijdrage in de realisatie van het Theater aan het Vrijthof. Hij wist grote bedrijven ervan te overtuigen dat ze moesten meebetalen aan de totstandkoming. Als dank hield hij een onemanshow met eigen geschreven liedjes en voordrachten op het podium van het nieuwe theater.

Als burgemeester onderhield hij ook een goed contact met de organisatie van de wereldberoemde kunstbeurs TEFAF die voor het eerst in 1988 in Maastricht werd gehouden.

Houben ondersteunde verder de groei van de universiteit van Maastricht, momenteel de grootste werkgever in de stad.

De Eurotop van 1991 was voor Philip Houben een absoluut hoogtepunt. Op het stadhuis ontving hij samen met de toenmalige minister-president Ruud Lubbers bekende Europese leiders, onder wie de Franse president François Mitterrand, de Duitse Bondskanselier Helmut Kohl en de Britse premier John Major.

Maastricht maakte aanvankelijk geen kans om na 1981 voor een tweede maal een Europese topconferentie binnen te halen, maar burgemeester Houben nodigde de verantwoordelijke ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken uit op Château Neercanne om de ervaringen in Maastricht uit 1981 te delen. Toen hij merkte dat het ministerie twijfelde over de kandidaatstelling van andere Nederlandse steden, stelde hij samen met het Provinciebestuur snel een bidbook samen en wist hij Den Haag ervan te overtuigen om ook de top van 1991 in de Limburgse hoofdstad te houden. Dat heeft de stad geen windeieren gelegd, want op die top werd het besluit genomen tot de invoering van een gezamenlijke Europese munt, die later euro is gaan heten, en dat leidde tot het wereldberoemde ‘Verdrag van Maastricht’, dat de stad tot op de dag van vandaag een grote internationale bekendheid heeft gegeven.

Houben was als burgemeester verantwoordelijk voor de veiligheid in en rond de stad. Toen hij vernam dat Waalse boeren van plan waren om met tractoren het verkeer in Maastricht lam te leggen, liet hij tanks komen van de Koninklijke Marechaussee om de toegangswegen te blokkeren.

Hoewel Philip Houben vooral bekendstond als een verbinder en een hoogst aimabele man, trad hij met harde hand op als dat nodig was, zoals met een schoonveegactie in het zogeheten junkenpark in het stadsdeel Wyck.

Na zijn afscheid als burgemeester in 2002 bleef Houben actief in het culturele leven en zat hij nog in diverse stichtingen. Maar hij hield zich ver van de politiek om zijn opvolgers niet voor de voeten te lopen.

Hij had ook een groot schrijftalent. Zo maakte hij gedichten voor een aantal muren in het Kruisherenhotel. En hij schreef vrienden en kennissen nog regelmatig persoonlijke brieven, met vulpen.

Philip Houben is 76 jaar geworden.