Acaleph zet zich in voor Kinder-EHBO

Onderwerp kinderen en veiligheid raakt vrijwel iedereen

Auteur: Joey Nijsten
Dinsdag 25 april 2017

Acaleph in Geleen is een familiebedrijf dat gespecialiseerd is in opleidingen en adviezen op het gebied van veiligheid. In een twaalfdelig blog zet directeur Joey Nijsten uiteen wat zijn bedrijf allemaal doet en waar Acaleph voor staat. Dit keer: het belang van Kinder-EHBO.

Vanuit het initiatief ‘Acaleph geeft aandacht’, geïnitieerd door medewerkers van Acaleph met het doel om lokale (liefdadigheids-)initiatieven mede mogelijk te maken, is recent aan een serviceclub uit de regio toegezegd om kennis en expertise te delen in het kader van Kinder-EHBO. Een onderwerp dat velen aan het hart gaat, zo bleek ook uit het feit dat alle geplande bijeenkomsten al binnen enkele uren volledig volgeboekt waren.

Kent u ze ook, de afwegingen in het leven waarbij emotie en ratio volledig op één lijn blijken te liggen? Waarbij woorden als ‘mits’, ‘tenzij’ en ‘behalve’ totaal niet aan de orde zijn? Dag in dag uit houdt Acaleph zich bezig met de professie van veiligheid in de breedste zin des woords. Niet altijd, maar gelukkig steeds vaker een onderwerp dat bij veel bedrijven en instellingen bijzonder hoog op de agenda staat. Veiligheid, daar zijn we het ongetwijfeld over eens, is echter ook een thema dat in de privé-situatie hoog op de agenda moet staan. Jaarlijks bijvoorbeeld belanden er gemiddeld 150.000 kinderen bij de spoedeisende hulp door een ongelukje in of om het huis. Door als ouder of oppas te weten wat je kunt doen sta je niet met lege handen en kun je professionele eerste hulp bieden wanneer dit nodig is. 

Het succes van de door de serviceclub aangeboden workshop Kinder-EHBO binnen het eigen netwerk zet me aan het denken. Wat maakt dat het volgen van een cursus waarbij het persoonlijke gewin (in termen van kennis, kunde of anderszins) centraal staat, gevoelsmatig soms een aanzienlijke tijdsinvestering vergt, terwijl het bijwonen van een workshop Kinder-EHBO gevoelsmatig slechts een kleine opgave is? Sterker nog, een ‘kans’ die je niet mag missen? Doordat ratio en emotie in dit geval volledig op één lijn liggen, is mijn overtuiging. We willen allemaal niet alleen het aller-, allerbeste voor ons kind, maar we willen daarbij ook zo min mogelijk afhankelijk zijn van anderen. Een nobel streven in het kader van veiligheid, dat wij als veiligheidsorganisatie natuurlijk van harte toejuichen.

Kiezen doe je soms met je hoofd en soms met je hart. Weten hoe je kind te helpen in het geval van nood zorgt voor rust en vertrouwen. Een belangrijke drijfveer voor onze organisatie om ieder dag weer te doen wat we doen; zorgen voor gemoedsrust bij onze relaties. En wie gun je dit meer, dan de mensen die dicht bij je staan?

Daarom hebben wij besloten om ons de komende zomermaanden in te zetten om zoveel mogelijk ouders, grootouders, ooms, tantes, broers en zussen uit onze eigen omgeving en uit het netwerk van onze klanten, een workshop Kinder-EHBO aan te bieden. Via scholen, netwerk- en serviceclubs, vrienden, bekenden, via welke weg dan ook. Laten we samen van Kinder-EHBO weer kinderspel maken. Daar hoeft u toch niet lang over na te denken, zeker?!

Joey Nijsten is directeur van Acaleph Opleiding, Training en Adviezen.

Lees ook

Bestel nu de Chapeau op Ipad of telefoon!

Ipad versie bestellen

Instagram

Bekijk de laatste #chapeaumagazine feeds op onze instagram

Bekijk onze instagram