Bijzondere collectie beelden uit Bonnefantenmuseum

Stand Chapeau Magazine/Maastricht Region

Vrijdag 10 maart 2017

In de stand Chapeau Magazine / Maastricht Region, met standnummer 707 te vinden bij TEFAF Paper op de eerste verdieping, presenteert het Bonnefantenmuseum in Maastricht dit jaar een bijzondere collectie beelden plus een opvallend wandtapijt.

GRAYSON PERRY
2009
The Walthamstow Tapestry
Collectie Bonnefantenmuseum, verworven in 2015
In The Walthamstow Tapestry verkent Grayson Perry de emotionele rol en betekenis van merknamen in ons leven, en in het verlengde daarvan onze quasireligi-euze relatie met consumentisme. We zien de levenswandel van de mens afgebeeld, een levenswandel die doorspekt is met een eindeloze reeks commerciële merken die hij onderweg tegenkomt.Perry heeft, niet zonder humor, elk merk gelinkt aan een mens. Zo is bijvoorbeeld het Guggenheim een blinde dame met So-theby’s als blindegeleidehond en de BBC afgebeeld als een oude tante. Allen zijn ze bezig met het leven van alledag, zoals de zorg voor kinderen, hond uitlaten, skate-boarden en – natuurlijk – shoppen. Elke werk van Grayson Perry is een wonder van vakmanschap en toewijding. Dit lange, klassiek geweven tapijt roept het wereldbe-roemde, 70 meter lange, Tapijt van Bayeux (1066) in herinnering, dat de heroïsche geschiedenis van de Slag bij Hastings uitbeeldt. Het wandtapijt is geweven in de weverij Flanders Tapestries in Wielsbeke bij Kortrijk. 

JAN VAN STEFFESWERT
Ca. 1460/1470 Maastricht, na 1531
Anna-te-Drieën
1500, notenhout. Collectie Bonnefantenmuseum, verworven in 1993
Dit beeldengroepje, door de kunstenaar op het voetstuk gedateerd A(nn)o 1500, werd door het Bonnefantenmuse-um in 1993 verworven. Het toont een tafereel met Maria, die een bord pap voert aan haar zoon-tje Jezus dat ongeduldig trappelt op de knieën van zijn grootmoeder Anna. Door de gretig-heid van het kind druipt de brei over de rand van het bord. De artistieke nala-tenschap van Jan van Steffeswert maakt tot op de dag van vandaag nog grote indruk. Anna, Maria en Jezus lijken zo van hun voetstuk de ver-trouwde wereld van de toeschouwer binnen te stappen. Uit het feit dat hij zijn werk signeerde kan worden afgeleid dat hij zelf eveneens van zijn individuele kwaliteiten overtuigd moet zijn geweest.

 

MEESTER VAN ELSLOO (ATELIER)
H. Antonius Abt
Eerste helft 16e eeuw, eikenhout met poly-chromie. Collectie Bisschoppelijk Museum, Bisdom Roermond
Rond 1500 was er in het gebied van de huidige provincie Limburg nog een andere belangrijke beeldsnijder actief. Het is de anonieme Meester van Elsloo, genoemd naar de plaats Elsloo waar in de pa-rochiekerk zijn belangrijkste werk staat. Het is duidelijk dat de thans bekende, zeer omvangrijke groep Elsloo-beelden onmogelijk het werk van één persoon kon zijn. Tegenwoordig wordt dan ook uitgegaan van één groot atelier waarin gedurende verschillende generaties beeldsnijders werkzaam zijn geweest met de maker van het beeld in Elsloo als grondlegger. An-tonius Abt is gekleed in het gewaad van de kloosterorde der Antonieten, waarvan hij als oprichter wordt gezien. Het gelaat met ingevallen wangen en jukbeenderen valt te associëren met werken uit het Elsloo-atelier. Op geestige wijze heeft de beeldsnijder de legende van Antonius in zijn beeld verwerkt.

MAASGEBIED
Eind 13de eeuw
Sedes Sapientiae
Notenhout metpolychromie en vergulding. Collectie Bonnefanten-museum, verworven in 1982
Het type van de tronen-de Moeder Gods met haar kind op schoot staat bekend als Sedes Sapientiae of Zetel der Wijsheid. Bij deze voor-stelling wordt Christus in verband gebracht met de wijze koning Salomon uit het Oude Testament, stichter van de eerste Joodse tempel te Jeru-zalem. Maria symboli-seert diens gouden troon waarop Jezus als de nieuwe Salomon plaats heeft genomen. De tro-nende Maria met kind is een laat voorbeeld van het Sedes-type. Dit blijkt uit de veranderde expressie van de beide figuren ten opzichte van hun voorlopers uit de twaalfde eeuw, waar de algemene toon veel koeler en afstandelijker is. De vermenselijking in de uitdrukking, de vrije en breed uitgewerkte plooival en de vierpas-vormige versiering op de voet duiden op de invloed van de gotiek, zoals die zich tegen het eind van de dertiende eeuw in het Maasgebied manifesteerde.

Lees ook