Boek vol optimisme over een nieuw Europa

Verdrag van Maastricht na 25 jaar actueler dan ooit

Woensdag 29 maart 2017

Het inmiddels in gang gezette vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, verkiezingen in Frankrijk waarin een extreem-rechtse presidentskandidate flink in de belangstelling staat en de race om het bondskanselierschap in Duitsland, waarin de toekomst van de Europese Unie eveneens een belangrijke rol speelt. In een tijd waarin velen zich lijken te keren tegen wat zij bestempelen als de ‘bemoeizucht’ uit Brussel is het broze Europa belangrijker dan ooit. Grote kwesties als het vluchtelingenvraagstuk en het internationale terrorisme vragen om adequate oplossingen.

Een kwarteeuw na de ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1992 (afgelopen weekend vierde het Verdrag van Rome zijn zestigjarig bestaan) laaien de discussies over de Europese Unie, de euro en het al dan niet opnieuw sluiten van de grenzen om het vluchtelingenprobleem en het internationale terrorisme te lijf te gaan van tijd tot tijd hoog op. De Griekse crisis, de bankencrisis, de Brexit en het hebben bressen geslagen in de ooit zo mooi en hoopvol uitgesproken Europese gedachte.

Vorig najaar hielden Chapeau-redacteuren Jo Cortenraedt en Maarten van Laarhoven in het kader van het 25-jarig bestaan van het verdrag waaraan Maastricht zijn internationale bekendheid heeft te danken, gesprekken met vijftien sleutelfiguren uit de Europese politiek: betrokkenen van destijds, deskundigen en Europese toppolitici van nu. Onder hen EU-voorzitter Jean-Claude Juncker en Martin Schulz, die het op dit moment in Duitsland opneemt tegen de zittende bondskanselier Angela Merkel. In Het Verdrag van Maastricht 25 jaar later – de impact van een historische Eurotop geven zij hun visie op het verdrag en de toekomst van Europa. Opvallend is het optimisme en de hoop die uit hun woorden spreekt.  

Het boek geeft inzicht in details, tactieken en onderlinge verhoudingen, die nooit eerder in de openbaarheid zijn gekomen. Onbedoeld geeft het ook een boodschap mee aan de jongeren van vandaag, die het binnen tien jaar voor het zeggen krijgen in Europa.

Het Verdrag van Maastricht 25 jaar later – de impact van een historische Eurotop
(Uitgeverij Leon van Dorp, Heerlen) is onder meer te verkrijgen in de boekhandel. 
ISBN: 978-90-79226-35-1|Pagina's: 224|Softcover  Prijs: € 19,50

Lees ook