Marijke Stultiens, grande dame van de Limburgse kunst

Feestelijke presentatie van haar uitgebreide oeuvre

Dinsdag 14 maart 2017

Marijke Stultiens-Thunnissen (Breda 1927 / Bunde) wordt algemeen gezien als de grande dame van de Limburgse kunst. Bij gelegenheid van haar 90ste verjaardag presenteren het Gouvernement aan de Maas en het Theater aan het Vrijthof een overzicht van haar uitgebreide oeuvre.

De opening door gouverneur Theo Bovens in het Gouvernement op donderdag 16 maart, om 10 uur. Op zaterdag 7 april om 15 uur vindt in het Theater aan het Vrijthof een publiek gesprek plaats met deze opmerkelijk levendige persoon en nog altijd actieve kunstenares.

De eerste paar jaren van haar kunstenaarsleven heeft Marijke Stultiens vooral geschilderd en won ze drie maal de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst. Haar experimenteerdrift leidde spoedig tot textielwerken gemaakt van uiteenlopende materialen, zoals touw, dweilen en watten. Zij heeft er internationaal furore mee gemaakt, zoals tijdens de beroemde Biennales internationales de la tapisserie in Lausanne. Later  besloot zij over te stappen op werken van en met papier, waarin zij haar teken- en schildertalent combineert met haar zin voor dichterlijke teksten en kleurrijke patronen. Hele kunstenaarsboeken zijn zo ontstaan. Uit zink, dat zij op tal van manieren bewerkt en plooit, ontstaat in haar handen een veelvoud aan objecten. Maar ook kleine gevonden objecten  en prullaria, al dan niet beschilderd,  vinden hun plek  in wonderlijke kijkkasten.

Haar levensvreugde gaat gepaard met het nodige persoonlijke en maatschappelijke engagement. Haar huwelijk met beeldhouwer Rob Stultiens (1922-2002) weerhoudt haar er niet van, een eigen carrière te volgen. En dit was zeker in de jaren 1950-60 uitzonderlijk. Jarenlang vecht ze samen met haar man en andere kunstenaars tegen de benauwde structuren, die tot diep in de jaren 1970 het Limburgse kunstklimaat in de greep hielden. Ze voerde de linies van ambitieuze regionale kunstenaars aan tijdens het protest tegen Trajecta, een beweging gericht op erkenning voor beroepskunstenaars en aansluiting bij de kunstwereld buiten de provincie. Tevens was ze een van de initiatiefnemers van het kunstenaarsinitiatief Het Bassin waar ze met hart en ziel streed voor expositiemogelijkheden voor jonge Limburgse kunstenaars buiten het geijkte circuit.

Lees ook