'Grenzeloos netwerkevent' groot succes

Bijeenkomst krijgt in 2018 een vervolg in Hasselt

Auteur: Maarten van Laarhoven
Vrijdag 17 februari 2017


Het ‘grenzeloos netwerkevent’ dat gisteren plaatsvond in het provinciehuis in Maastricht is zo succesvol gebleken dat het in 2018 zeker een vervolg krijgt. De bijna tweehonderd aanwezigen – ondernemers en bestuurders uit zowel Belgisch- als Nederlands-Limburg (de verdeling was vrijwel gelijk) waren zeer te spreken over het initiatief van MKB Limburg en UNIZO Limburg om ondernemers uit de twee Limburgen samen te brengen op één en dezelfde netwerkbijeenkomst. Het evenement - onder de vlag van Europe Calling en het 25 jarig bestaan van het Verdrag van Maastricht – werd bijgewoond door de beide gouverneurs.

Voor mede-initiatiefnemer Armand Vliegen had de bijeenkomt een extra bijzonder karakter: hij had er het moment van de lancering van zijn nieuwe boek aan gekoppeld. In het boek worden meer dan zestig bedrijven en hun grenzeloze avonturen en ambities beschreven. Een eerder boek over dit onderwerp van de hand van Vliegen, verscheen in 2011.

Niet alleen in het boek, maar ook gedurende de avond werd herhaaldelijk de opmerking gemaakt dat het de ondernemers moeten zijn die het doen. Zij hebben vaak het lef en het doorzettingsvermogen dat nodig is om zaken succesvol te laten zijn. Herhaling ligt aan de basis, zo werd geconcludeerd. Vandaar ook de belofte en de wens van een jaarlijks terugkerend evenement. Begin 2018 wordt het event georganiseerd in Hasselt.

Mede-initiatiefnemer Vliegen werkt in het dagelijks leven als adviseur van bedrijven die overwegen in België of Duitsland actief te zijn. Volgens hem is er geen enkele reden om niet een kijkje over de grens te nemen. Wel is het belangrijk dat een stap richting een van de buurlanden goed wordt voorbereid. In het boek waarschuwt Vliegen aan de hand van een groot aantal praktijkvoorbeelden voor de valkuilen bij grenzeloos ondernemen. Daarnaast wijst hij op het feit dat veel ondernemers de vele kansen die er liggen niet benutten. In de ogen van de auteur zijn ze vooral bezig om schijnargumenten te verzinnen om vooral maar niet hun geluk in Duitsland of België te beproeven.   

Het boek getiteld ‘Grenzeloos ondernemen, eenrichtingsverkeer of tweerichtingsverkeer’ (prijs 29,50 euro) is vanaf vandaag verkrijgbaar bij Boekhandel Dominicanen in Maastricht. Daarnaast is het rechtstreeks te bestellen via www.grenzeloosondernemen.eu

Lees ook