Liefde met voorbedachten rade

Jos Benders schreef openhartig boek over zijn ervaringen als mantelzorger

Auteur: Maarten van Laarhoven
Donderdag 3 november 2016


Televisiepresentator Mart Smeets beveelt het boek warm aan bij iedereen en ook oud-premier Dries van Agt heeft het met plezier gelezen, zo blijkt uit diens loftuiting op de achterflap van Liefde met voorbedachten rade, het boek van de Maastrichtse sportarts en voormalig journalist Jos Benders dat volgende week officieel verschijnt.

Liefde met voorbedachten rade gaat over de laatste levensfase van zijn moeder Toos Benders, geboren Schmitz, die op 20 februari 2013 op 101-jarige leeftijd overleed. Benders was de laatste jaren mantelzorger van zijn moeder. Zijn ervaringen en emoties heeft hij op beeldende wijze beschreven in het boek, dat vanmorgen onder grote belangstelling van de Limburgse pers werd gepresenteerd in Derlon Hotel Maastricht.

Het openhartige boek, dat tot stand gekomen is met een bijdrage van onder meer zorgverzekeraar CZ, komt op een moment dat de ouderenzorg met name door bezuinigingen flink in de belangstelling staat, zij het overwegend negatief. Ouderen worden niet snel meer opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis. Dat gebeurt alleen nog als het echt niet anders meer kan. In plaats van een plek in een omgeving waar professionals zich over de oudere ontfermen, wordt in toenemende mate een beroep gedaan op zogeheten mantelzorgers, in de meeste gevallen familieleden of vrienden die een belangrijk deel van de zorg op zich nemen.

Soms krijgen de mantelzorgers bij de uitoefening van hun vrijwillige zorgtaak financiële ondersteuning van rijkswege, maar dat wil niet zeggen dat je er daarmee bent, zo zette Benders vanmorgen uiteen. ,,Wie mantelzorger wordt moet er rekening mee houden dat hij een compleet bedrijf te runnen krijgt”, aldus de sportarts, die eerder de bekende Limburgse journalist Jean Nelissen (bijgenaamd 'de Neel') liefdevol verzorgde tot uiteindelijk zijn tijd gekomen was.

Zo dient alles en nog wat te worden geregistreerd en moet je complete administraties bijhouden om voor de instanties inzichtelijk te maken waar de pgb-gelden naartoe gaan. Bij alles wat je doet is het niet alleen zaak aardig te zijn voor de naaste die je begeleidt, maar ook voor de professionals die die taak mede op zich nemen, en die je eigenlijk als personeel zou kunnen beschouwen. ,,Het werken met helpers is fundamenteel van een andere orde dan werken met gewone medewerkers. Zo kunnen strenge beoordelingen schade berokkenen aan de liefdevolle inzet, terwijl te veel ruimte geven aan helpers kan leiden tot verlies van kwaliteit”, noteert Benders in de Tien geboden bij mantelzorg, die apart is bijgevoegd als boekenlegger.   

Het 160 pagina’s tellende boek met harde kaft (prijs 14,95 euro) wordt donderdag 10 november officieel gepresenteerd in boekhandel Domicanen in Maastricht. 

Foto's: Luc Hommes

Lees ook