Expodrieluik rond 25 jaar Verdrag van Maastricht

‘Vastgelegd & Getekend’ omvat foto’s en cartoons uit internationale media

Auteur: Maarten van Laarhoven
Woensdag 16 november 2016

Onder de titel 'Vastgelegd & Getekend' zijn de komende maanden in Maastricht drie exposities te zien die op verschillende manieren het veranderende Europa als onderwerp hebben. 'Scherts', 'Vrijmoedig' en 'Ontgrensd', zoals de drie afzonderlijke exposities (zij vormen wel een drieluik) heten, bestaat uit cartoons en foto's.

De drie tentoonstellingen vinden plaats van 2 december 2016 tot en met 24 februari 2017 in Maastricht. 'Vastgelegd & Getekend' wordt georganiseerd onder de vlag van ‘Europe Calling! Maastricht Treaty 25th Anniversary’, het programma dat stilstaat bij 25 jaar Verdrag van Maastricht. Op vrijdag 2 december om 11.00 uur verricht gouverneur Theo Bovens  de officiële opening in het Gouvernement aan de Maas in Maastricht. Op de plek waar het 25 jaar geleden allemaal begon.

'Scherts' omspant de hele periode vanaf het Verdrag van Maastricht in 1992 en daarmee de oprichting van Europese Unie tot en met de Eurocrisis en de Brexit. De cartoons uit 'Scherts' tonen aan dat het Europese project vanaf het eerste begin aanleiding bood tot spot. Aan ‘mooie’ ideeën liggen nu eenmaal vaak onenigheid en tal van deelbelangen en misverstanden ten grondslag. De tentoonstelling wordt gehouden in het Gouvernement aan de Maas.


De expositie 'Vrijmoedig' vindt plaats in Centre Céramique en vormt een selectie van deelnemers aan de Four Freedoms Cartoonwedstrijd 2016, georganiseerd door de Federation of Cartoonist Organisations, in opdracht van de Roosevelt Foundation. De Limburgse cartoonist Ruben L. Oppenheimer behaalde in deze wedstrijd de tweede plaats. De tentoonstelling bestaat uit honderd cartoons van vijfentwintig internationale tekenaars. De Roosevelt Foundation stelt de werken gratis ter beschikking.


De tentoonstelling 'Ontgrensd' tot slot laat foto's zien van 20 bijzondere grenssituaties in Limburg, van toen en nu. Limburg vormt immers de Nederlandse verbinding met Europa. De langgerekte provincie heeft 351 kilometer grens met het buitenland en ‘slechts’ 113 kilometer met de rest van Nederland. De collectie is samengesteld onder toezicht van de Stichting Impact 25 Years of Maastricht Treaty en is te zien in het Theater aan het Vrijthof.


'Vastgelegd & Getekend' is een samenwerking van de Provincie Limburg, Connect Limburg, Europe Calling!, Centre Céramique, Chapeau, Prins Bernhard Cultuurfonds en Theater aan het Vrijthof.

Locaties:

SCHERTS
Cartoons uit de internationale media, van Maastricht tot Brexit
Gouvernement aan de Maas, Limburglaan 10, Maastricht

VRIJMOEDIG
Four Freedoms cartoonwedstrijd 2016 georganiseerd door de FECO voor de Roosevelt Foundation
Centre Céramique, Plein 92, Maastricht

ONTGRENSD
Grensovergangen in Limburg, toen en nu
Theater aan het Vrijthof, Vrijthof 47, Maastricht