Fonds voor Cultuurparticipatie waardeert WMC Kerkrade

Organisatie krijgt 800.000 euro subsidie

Auteur: Maarten van Laarhoven
Woensdag 3 augustus 2016

Waar dezer dagen bij veel kunstinstellingen in Limburg wordt getreurd vanwege het (gedeeltelijk) wegvallen van de broodnodige subsidies, vieren ze bij het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade feest. De organisatie die het vierjaarlijkse muzikale feest van wereldformaat volgend jaar voor de 18de keer organiseert, ontvangt 800.000 euro van het Fonds voor Cultuurparticipatie, precies het bedrag dat was aangevraagd.

 

Het fonds roemt de kwaliteit en het ondernemerschap van het vierjaarlijkse festival voor blaasmuziek en prijst tevens het vernieuwende vermogen van dit concours op wereldniveau. De subsidieaanvraag van het WMC werd gewaardeerd met 13 van de 16 te behalen punten.

Nationale verankering

WMC-voorzitter Max Kousen toont zich vooral verheugd dat de aanvraag van het WMC bij het Fonds voor Cultuurparticipatie in zijn totaliteit is gehonoreerd. ,,Ik ben met name blij dat de enthousiaste inzet van de WMC-organisatie rijkelijk beloond wordt. De toekenning van de subsidie is een belangrijke stap op weg naar een nog bredere, nationale bekendheid van het festival. Daarnaast past de subsidie haarfijn binnen de gestelde begroting over een periode van vier jaar, waarbij ook Provincie Limburg, Gemeente Kerkrade en sponsorinkomsten van cruciaal belang zijn. Ook het aanstellen van de Raad van Advies, die bestaat uit onder anderen oud-omroepdirecteur Joop Daalmeijer (tevens voorzitter van de Raad voor Cultuur, red.) en gewezen minister van OCW en Economische Zaken Maria van der Hoeven, levert een significante bijdrage om het WMC op nationaal en internationaal niveau nog sterker te verankeren”, aldus Kousen.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert creativiteit en actieve cultuurdeelname in Nederland. Het fonds doet dat door middel van het verstrekken van subsidies en het versterken van waardevolle verbindingen tussen culturele organisaties, overheden en het onderwijs. Het WMC ontvangt de subsidie vanwege haar belangrijke rol in de ontwikkeling van blaasmuziek in Nederland.

 

WMC 2017

Het Wereld Muziek Concours is een toonaangevend en mondiaal festival voor blaasmuziek dat sinds 1954 iedere vier jaar gehouden wordt in Kerkrade. Harmonieën, showbands en dirigenten uit maar liefst vijf continenten komen naar Zuid-Limburg om deel te nemen aan verschillende wedstrijdonderdelen. De organisatie verwacht in 2017 zo’n 20.000 deelnemers te ontvangen.

Lees ook