Martin Eurlings officier in de Orde van Oranje-Nassau

Scheidend burgemeester Valkenburg blijft aan als waarnemer

Auteur: Maarten van Laarhoven
Donderdag 30 juni 2016

Martin Eurlings, burgemeester van Valkenburg aan de Geul, is bij bevordering benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Eurlings (CDA) kreeg de versierselen die horen bij deze onderscheiding vanmiddag uitgereikt tijdens de laatste raadsvergadering die hij als voorzitter mocht bijwonen, uitgereikt uit handen van zijn partijgenoot gouverneur Theo Bovens.

Overigens verdwijnt de vertrekkende burgemeester – aan wie wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd eervol ontslag verleend is - niet helemaal uit beeld. Met ingang van 1 juli 2016 is hij aangesteld tot waarnemend burgemeester. Hij zal deze functie blijven uitoefenen totdat een opvolger is benoemd, zo is tijdens het afscheidsfeest bekendgemaakt.

Het is voor Eurlings de tweede keer in zijn carrière dat hij koninklijk werd onderscheiden. In 2003 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat hij het nu gebracht heeft tot officier in dezelfde orde, is te danken zijn persoonlijke bijzondere verdiensten ‘in en gerelateerd aan zijn hoofdfunctie op provinciaal en grensoverschrijdend niveau’, aldus een vanmiddag uitgegeven officiële verklaring.

Eurlings is bijna 35 jaar actief in het openbaar bestuur. Eerder was hij raadslid (1982-1991) en wethouder (1986-1990) van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Van 1991 tot 2003 was hij lid van Provinciale Staten en van 1995 tot 2003 lid van Gedeputeerde Staten van Limburg. Na de Statenverkiezingen in dat jaar trad hij af als volksvertegenwoordiger en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Kort daarna werd hij opnieuw benoemd tot gedeputeerde van Limburg (2003-2007) en was hij onder meer portefeuillehouder van Economie, Arbeidsmarktbeleid en Innovatie. ,,Hij wist, in de grensoverschrijdende technologiedriehoek Eindhoven-Aken-Leuven, de eigen kracht van de regio op het terrein van chemie, gezondheidszorg, voeding, energie, hightechindustrie en slimme materialen met gezamenlijke projecten van publieke en private partijen te versterken en verder te ontwikkelen”, aldus de provincie.

In 2007 werd Eurlings waarnemend burgemeester van Valkenburg aan de Geul, gevolgd door een Kroonbenoeming in 2008. Als burgemeester gaf hij onder meer sturing aan de kwalitatieve transformatie van Valkenburg aan de Geul als toeristische trekpleister van niveau, waarbij hij alles in het werk stelde het leefklimaat van de eigen inwoners niet te vergeten. In 2015 werd de gemeente uitgeroepen tot de beste woongemeente van Limburg.

Lees ook