Vijftien jaar Boumans & Partners Advocaten

‘Opstaan tegen de grote machten’

Woensdag 8 juni 2016

Ondernemers én particulieren onvoor­waardelijk, eerlijk en zo efficiënt mogelijk bijstaan. Met die drive werd het sympathie­ke kantoor Boumans & Partners Advocaten binnen relatief korte tijd groot. Deze lente bestaat het advocatenkantoor met ves­tigingen in Heerlen en Maastricht vijftien jaar. Een mooi moment voor de succesvolle strafrechtadvocaat mr. Alper Çinar (34) om toe te treden als nieuwe partner.

„Boumans & Partners streeft net als ik naar perfectie,” verklaart Çinar de over­stap van zijn eigen florerende praktijk naar het kantoor waar hij zijn carrière ooit begon. „Het is heel simpel: ik ben gespe­cialiseerd in strafrecht en meer specifiek financiële fraude. Maar graag bied ik mijn cliënten op alle juridische terreinen maxi­maal expertise. Dat kan nu als partner bij Boumans.”

Vanuit de vestiging Maastricht, een mo­dern kantoor aan de Stationsstraat met spectaculair uitzicht over de stad, richt Boumans & Partners Advocaten zich vooral op de zakelijke markt: onderne­mingsrecht, bestuursrecht, de vastgoeds­ectie, contracten, huurrecht, noem maar op. In Heerlen richt het kantoor zich meer op sociale advocatuur. „Wij vinden het ook belangrijk om mensen te helpen die zelf geen advocaat kunnen betalen,” be­nadrukt Çinar. „Ons kantoor staat voor rechtvaardigheid. Of je nu rijk of arm bent. Een kleine of grote onderneming leidt, ie­dereen wordt bij ons gehoord.” 

De vijf partners bij Boumans beschouwen zichzelf overigens als échte ondernemers. In 2001 gestart door Theo Boumans telt het kantoor inmiddels dertien advocaten, vijf juridisch medewerkers en tien onder­steuners. Per jaar handelen ze ruim twee­duizend juridische zaken af.

„De kracht van Boumans & Partners is dat wij echte probleemoplossers zijn,” aldus Ronald Loonen (43), partner en verant­woordelijke voor de kantoororganisatie. „We zijn een proceskantoor dat veel en zeer diverse juridische vraagstukken tege­lijkertijd aankan. Dat lukt ook gemakkelijk omdat we als groter kantoor verschillende specialisaties in huis hebben en zeer effi­ciënt werken.”

„Efficiënt, ja, dat is snel gezegd. Maar wij werken met een modern automatiserings­systeem en een groot deskundig secreta­riaat dat uitsluitend digitaal werkt. Daar profiteren cliënten duidelijk van. Bij ons zal geen enkele dure advocaat niet-juridi­sche handelingen verrichten maar wel als zodanig declareren. Daardoor kunnen wij geschillen snel oppakken en correct af­sluiten zonder al te hoge kosten. ”

Met de komst van Alper Çinar gaat Bou­mans zich − nog meer dan voorheen − richten op het midden- en kleinbedrijf, ook buiten Limburg. Want daar, zeggen beide partners, valt nog een hele wereld te winnen.

„Ondernemers hebben vaak de neiging te wachten met het inschakelen van ju­ridische hulp totdat zich een probleem of geschil voordoet,” legt Loonen uit. „Wij worden op het laatste moment ingescha­keld om de brand te blussen. Op zichzelf prima, maar liever gaan we een langdurige relatie met ondernemers aan door middel van servicecontracten. Voor een klein be­drag per jaar is er dan altijd een advocaat on-call beschikbaar om juridische vragen te beantwoorden.“

Wat doe je als ondernemer als goederen te lang op zich laten wachten bijvoorbeeld. Of, geldt huurbescherming ook voor gara­geboxen? Eén pittig mailtje van een advo­caat is vaak al voldoende om kleine pro­blemen in de kiem te smoren. Loonen. „Wij willen bedrijven helpen om grote ‘branden’ te voorkomen, door in te grijpen als het probleem nog smeult. De ondernemer kan de advocaten van Boumans altijd per­soonlijk mailen en bellen met een vraag. Wij zijn een hechte organisatie, familiair en informeel in contact.”

„Waar het om gaat is dat ondernemers een vertrouwenspersoon hebben die al­tijd aan hun kant staat,” voegt Çinar toe. „Iemand die goed optreedt tegen de grote machten als dat nodig is. Voor een aantal pandeigenaren in Amsterdam hebben wij verschillende zaken tegen de gemeen­te succesvol begeleid en gewonnen. Een aantal onterechte vorderingen kwam te vervallen, boetes zijn aanzienlijk verlaagd. En dan heb ik het echt over tonnen.”

Vanuit zijn strafrechtpraktijk, zegt Çinar, heeft hij geleerd nooit vanuit één richting te denken, maar vanuit alle denkbare mo­gelijkheden. „Een brand kun je op verschil­lende manieren blussen. De vraag is op de eerste plaats: wat wil je bereiken? De ene keer móet je keihard procederen om recht te halen. Een andere keer kan het verstandiger zijn om slim te onderhande­len over een schikking. Wij willen cliënten behoeden voor onnodige procedures die klauwen met geld kosten en aan het einde van de rit nauwelijks iets opleveren.”

 

Lees ook

Ontvang nu wekelijks een update over het goede leven in Limburg NL/BE.

Meld je nu aan!

Instagram

Bekijk de laatste #chapeaumagazine feeds op onze instagram

Bekijk onze instagram