Veilig in Limburg?

De wekelijkse zaterdagblog van Jo Cortenraedt

Auteur: Jo Cortenraedt
Zaterdag 26 maart 2016

In plaats van een Goede Week werd het een heel slechte week door de aanslagen in Brussel. Nog even los van het overlijden van Johan Cruijff. Dat laatste is treurig, maar past in het  min of meer normale lot van de mens.

Dat kan niet gezegd worden van de mensen die het slachtoffer werden van de gruwelijke terreuracties in Brussel. Daarvan raak je zelfs als niet direct betrokkene in shock, laat staan wanneer je eigen familieleden of vrienden slachtoffer worden van deze waanzin.

Een van de interessante vragen bij het hele debat is of Limburg een regio is, waar radicale moslims bovengemiddeld aanwezig zijn en vanuit diverse landen hier samenkomen om hun bizarre ideeën verder uit te werken. „Een broeinest van geradicaliseerde moslimjongeren.” Journalist Johan van de Beek van De Limburger poneerde die stelling bij L1.

De Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake pareerde deze gedachte . „Dat is niet zo want dan had ik het geweten.”

Nu heb ik beide mensen toevallig hoog zitten. Johan van de Beek als een serieuze journalist die niet zomaar wat losse flodders afschiet.  En Annemarie Penn als een zeer verstandige vrouw en een uitstekende burgemeester.

In dit geval heb ik de neiging om te denken dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat Van de Beek in dit geval beter geïnformeerd is. Hij is namelijk al lange tijd full time bezig met het fenomeen van radicalisering onder moslimjongeren, en heeft al heel wat informatie boven water gehaald die tot nu toe niet bekend was. Onder meer ook over Syrië-gangers uit Maastricht. Een journalist kan in bepaalde gevallen, mits voorzichtig en geduldig, dieper tot een bepaalde groep doordringen dan bestuurders en politie. En juist de afgelopen dagen hebben we weer moeten constateren dat overheidsdiensten niet zelden achter de feiten aan lopen. Zeker in België waar jarenlange de ogen is gesloten voor het ontstaan van complete wijken die een staat in de staat vormen en waar de overheid nauwelijks nog enige zeggenschap heeft.

Zuid-Limburg is al decennia lang een ideale regio om criminele, grensoverschrijdende activiteiten te ontwikkelen. Je bent snel van het ene in het andere land, dat maakt het voor de politie moeilijk. En de banden tussen criminaliteit en terrorisme zijn in Brussel nog eens zeer duidelijk gebleken.

Dus het ligt voor de hand dat terroristen, vaak met een crimineel verleden, Zuid-Limburg een prima plek vinden om vanuit te opereren. Ook nu, want eerlijk gezegd stellen de grenscontroles niets voor. Ik passeer elke dag de grens met België, maar ben ook sinds de aanslagen in Parijs geen enkele keer gecontroleerd. Sterker nog, ik heb geen enkele controle van de marechaussee gezien.

Gezien het feit dat er nog zoveel teruggekeerde Syrië-gangers vrij rondlopen, wandelende tijdbommen dus, is het gevaar op nog meer aanslagen groot. Naar mijn idee is ook het argument dat de sociale-economische situatie van die daders de aanleiding is, al lang achterhaald. Alsof iedereen die om een of andere reden geen baan heeft en geen mooi huis, min of meer vanzelfsprekend overstapt naar het neermaaien van onschuldige burgers.

 Jawel, we moeten een open democratie en een vrij land blijven. Maar als onschuldige burgers worden aangevallen en op een laffe manier vermoord worden, dan heeft de overheid wel de taak om bescherming te bieden, want zelf mogen we als burgers geen wapens dragen.

De maatregelen tot nu toe komen mij tamelijk soft voor. Ik ben vaker in Israël geweest. Daar weten ze wat het is om bedreigd te worden. Alle omringende landen willen het enige democratische land in de hele regio aanvallen. Enkel door een consequente verdediging en door stringente beveiligingsmaatregelen kan de bevolking er toch redelijk goed leven.

Nee, het is hier geen Israël, geen Midden-Oosten. Maar door die Syrië-gangers begint het er toch een beetje op te lijken.

Het is goed dat we kaarsen branden, samen rouwen en samen geestelijke kracht tonen. Maar uiteindelijk moeten we ons vooral verdedigen tegen religieuze fanatici die onze maatschappij kapot willen maken. Het gaat echt niet om ‘een paar idioten’. In Molenbeek werd de politie bij arrestaties van terroristen door honderden Marokkaanse jongeren bekogeld met flessen en stenen. En op enkele Nederlandse scholen klapten en juichten kinderen van immigranten bij het vernemen van het dramatische nieuws uit Brussel. Waar leren ze die zieke gedachten?

In Geleen leren de gelovigen in de salafistische moskee dat ons westerse systeem van democratie en vrijheid niet deugt. En wij zijn zo naïef om dat ook nog te faciliteren.

Het wordt tijd om van iedere bewoner hier te verlangen dat die meedoet aan de westerse democratie, met respect voor andere religies, seksuele voorkeuren enzovoorts. En willen bepaalde mensen dat niet, dan zitten ze in het verkeerde land.

Om te voorkomen dat er  nog meer drama’s gebeuren zoals het gezin Pinczowski uit Maastricht is overkomen, zullen we ons moeten gaan verdedigen. Met de overheid voorop.

 Jo Cortenraedt

 

 

 

Lees ook