Koninklijk zilver voor 100-jarige ingenieursvereniging

Gouverneur roept VIZL op over de grenzen heen te kijken

Auteur: Maarten van Laarhoven
Vrijdag 25 maart 2016

Ingenieurs. Tot ver na de Tweede Wereldoorlog stonden ze in Zuid-Limburg in hoog aanzien. De academisch geschoolde techneuten waren de drijvende krachten achter de zich in hoog tempo ontwikkelende economie. Niet zelden bekleedden ze belangrijke maatschappelijke en politieke nevenfuncties. Maar in de eerste plaats zorgden ze ervoor dat tienduizenden kostwinners hun gezinnen konden voeden. Zonder hun inspanningen zouden de mijnen nooit tot bloei zijn gekomen, en was de keramische industrie beperkt gebleven tot wat her en der verspreide pottenbakkers.

Gouverneur Theo Bovens liet er deze week op een bijeenkomst ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van ingenieursvereniging VIZL (Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg) op het provinciehuis dan ook geen twijfel over bestaan: dat Zuid-Limburg zich heeft kunnen ontwikkelen van een agrarische samenleving tot de technologisch hoogstaande regio van vandaag de dag, is mede te danken aan de inspanningen van de degenen die de titels ir. en ing. voor hun naam mogen zetten, zo gaf hij aan.

De gouverneur was niet met lege handen naar de Statenzaal gekomen: uit waardering voor de bijzondere verdiensten van de VIZL, had het, zo zei hij uit betrouwbare bron te hebben vernomen, koning Willem-Alexander behaagd de ingenieursvereniging de onderscheiden met de Koninklijke Erepenning, zo onthulde hij. Waarmee de circa 200 leden tellende VIZL voortaan het predicaat ‘koninklijk(e)’ mag voeren.

Dat het aanzien van de beroepsgroep tegenwoordig veel minder is dan vroeger, vindt ook Bovens jammer. Gelet op de nieuwe technologische ontwikkeling die gaande is in Limburg en de Euregio, met de nadruk op de auto-industrie en life sciences de vele investeringen die in deze tak van de economie wordt gepompt, pleitte hij voor de oprichting van een nieuwe, grensoverschrijdende ingenieursvereniging. ,,Als die snel vorm krijgt, kan de vereniging over 50 jaar een nieuwe erkenning aanvragen, in dit geval bij koningin Amalia”, zo gaf de gouverneur de feestende ingenieurs als tip mee.  

De VIZL werd opgericht op 18 maart 1916, midden in de Eerste Wereldoorlog, waarvan in Zuid-Limburg - in tegenstelling tot de rest van het neutrale Nederland - het nodige te merken was. De regio werd overspoeld door Belgische vluchtelingen. Doordat de handel met het buitenland als gevolg van het wapengekletter grotendeels stil was komen te liggen, waren ook de ingenieurs voor kennisuitwisseling- en kennisoverdracht sterk op elkaar aangewezen.

Met het moderne onderwijs, de introductie van middelen als internet, en de hoogwaardige manier waarop bedrijven zijn gespecialiseerd, ligt dat tegenwoordig anders. Toch moeten ook ingenieurs, ‘de kunstenaars van de techniek’ met hun tijd mee. Netwerken, elkaar ontmoeten en vooral elkaar blijven enthousiasmeren, blijft belangrijk, vindt ook gouverneur Bovens. ,,De geschiedenis van de VIZL loopt parallel aan de geschiedenis van onze provincie. De provincie waar in Nederland de industriële revolutie begon, de provincie die nog steeds voorop loopt als het gaat om innovatie, innovatie gebaseerd op kennis. Onze Brightlandcampussen spelen hierin een belangrijke rol. Op vier plekken in onze provincie werken bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstituten en de overheid nauw samen aan slimme innovaties. Innovaties die voor werk, welvaart en welzijn voor onze burgers moeten zorgen. Ook de leden van uw vereniging leveren hieraan een bijdrage en dragen zo bij aan de welvaart en leefbaarheid van Limburg”, sprak de Commissaris van de Koning. Ik wens u van harte proficiat met uw honderdste verjaardag en hoop dat de VIZL ook in de toekomst blijft bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen in onze provincie.”   

Foto’s: ir. Theo Nohlmans

 

Lees ook