Herbouw Hotel Croix de Bourgogne in zicht

Herstel van in WO-II verwoest hotel impuls voor toerisme Valkenburg

Donderdag 10 december 2015


De Hilversumse projectontwikkelaar 2Rocks is in beeld  om Hotel Croix de Bourgogne pal tegenover de VVV aan het Theodoor Dorrenplein in het Geulstadje op te knappen. Het bedrijf heeft bij gemeente Valkenburg aan de Geul formeel zijn interesse getoond in de aankoop van de gronden om de nieuwbouwplannen voor het hotel en zijn dependances te realiseren. Hotel Croix de Bourgogne – dat opnieuw een hoogstaande hotellocatie moet worden - werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest. 

De nieuwbouwplannen zijn ontworpen door het bureau van architect Wiel Arets. ,,In de plannen staat kwaliteit, zowel visueel als bouwkundig voorop”, aldus Wouter van Wetering van 2Rocks. ,,Bij een stad als Valkenburg aan de Geul hoort een bepaalde beeldkwaliteit en uitstraling. Onze plannen sluiten perfect aan op de gewenste kwaliteit voor Valkenburg. Streekeigen materialen (mergel, natuursteen) zorgen voor een versterking van de herkenbare Valkenburgse uitstraling en beleving.”

De realisatie van Hotel Croix de Bourgogne, met zijn twee dependances, is een bijzonder project. Voor Valkenburg, maar zeker ook voor 2Rocks als ontwikkelaar en investeerder. Als het plan ontwikkeld is heeft Valkenburg heeft een uniek plein dat is omringd door uitsluitend mergelgebouwen. 

Burgemeester Martin Eurlings is enthousiast over de plannen. ,,Het project is met ambitie ontwikkeld en zal bijdragen aan het nieuwe elan van Valkenburg aan de Geul. De grandeur van weleer keert terug in het hart van Valkenburg. Met de ontwikkeling van het winkelcentrum, de herinrichting van de openbare ruimte en het verstevigen van Vestingstad Valkenburg zijn we een nieuwe weg ingeslagen. Het hotel met haar dependances past daarbij en is een fraaie hedendaagse representatie van de grandeur van weleer.” 

Een onafhankelijk adviesbureau heeft de waarde van de drie kavels getaxeerd. Deze waarde bleek lager te zijn dan de boekwaarde in de begroting van de gemeente (386.375 euro) De gemeente verkoopt drie kavels aan het Theodoor Dorrenplein voor een bedrag van 200.000 euro. Het bouwrijp maken van de locaties gaan circa 245.000 euro kosten. Deze kosten voor rekening van de gemeente worden gedekt door de provinciale subsidie (300.000 euro) en de opbrengst uit de legeskosten die door de investeerder worden betaald. Daar staat tegenover dat de opbrengsten van deze investering voor Valkenburg aan de Geul aanzienlijk zijn. ,,Dit project is een winstpakker voor Valkenburg aan de Geul. Helemaal als we de toekomstige inkomsten hierbij betrekken”, aldus burgemeester Eurlings. 

De ontwikkeling op het Theodoor Dorrenplein zal een krachtige impuls geven aan de toeristisch-recreatieve en economische kracht van Valkenburg, aldus Eurlings. De realisatie van de beoogde ontwikkeling levert een directe impuls op voor de werkgelegenheid, bestaande uit circa 60 structurele werkplaatsen. Uitgangspunt is een hotel van 4-5 sterrenniveau, met circa 85 kamers inclusief restaurant en circa 200m² winkelruimte. Daarnaast levert de ontwikkeling indirect een verdere impuls op voor de werkgelegenheid door de positie van het totale winkelgebied te versterken.  Ook levert dit project een directe impuls op voor de bouwsector. 

Lees ook