De vrijheid van kinderen

De wekelijkse zaterdagblog van Jo Cortenraedt

Zondag 27 december 2015

De vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika vluchten naar het ‘rijke en vrije westen’. Dat imago klopt, als je het vergelijkt met de regio’s waar ze vandaan komen. Maar of iedereen rijk is, dat ligt eraan hoe je het bekijkt. In het gemiddelde bejaardenhuis waar de bezuinigingen hard hebben toegeslagen, zal die vraag niet altijd positief beantwoord worden.

En ‘vrij’, jawel, in verhouding natuurlijk wel. Zo las ik in de NRC een interview met een vrouw die was gevlucht uit Pakistan. Ze was met de dood bedreigd omdat ze van het geloof was afgestapt. In Pakistan zitten niet alleen fanatiekelingen die je om die reden willen vermoorden, de regering wil dat ook, want volgens de wet kun je daar de doodstraf krijgen als je God of in hun geval Allah afzweert omdat dit wordt uitgelegd als blasfemie oftewel godslastering. In het westen is ze nu veilig.   

Nee, gelukkig kennen wij dat soort wetgeving en gebruiken niet. Maar in Europa lopen wel mensen rond die vinden dat degenen die niet hun geloof aanhangen – en dan nog de juiste tak daarvan – ook mogen worden afgeschoten. Zie onder meer de aanslagen in Parijs.

In Europa staan we voor individuele vrijheid, maar toch valt me op dat kinderen in lang niet alle gevallen in die vrijheid op kunnen groeien. En dan met name die kinderen van wie de ouders een zeer strenge vorm van geloof aanhangen. Kijk naar de Veluwe, waar ouders hun kinderen niet laten inenten tegen kinderverlamming omdat dit strijdig zou zijn met hun geloof. Menig kind is daardoor blijvend gehandicapt geraakt.

Kinderen van orthodoxe joden groeien ook niet bepaald in vrijheid op, de jongetjes lopen al vroeg met de bekende pijpenkrulletjes rond en zodra ze volwassen zijn in de gewaden die hun religie voorschrijft. Enige keuze heeft zo’n kind nooit gehad.

In het vrije Amerika zijn er nog religieuze sekten waar de kinderen niet normaal naar school kunnen gaan en waar met enige regelmatig schandalen over seksueel misbruik en andere onfrisse zaken naar buiten komen.

Terug naar Europa, hier groeien islamitische scholen als kool. Daar worden meisjes vanaf de zesde klas lagere school – ook in Limburg – ‘aangemoedigd’ een hoofddoek te dragen. En bij scholen die verbonden zijn met het salafisme wordt kinderen geleerd dat ze zich verre houden van westerse denkbeelden en gebruiken en dat ze contact met westerlingen – wij dus – moeten vermijden.

Regelmatig duiken er verhalen op over eenzijdige lesstof waarbij de kinderen geleerd wordt dat er maar één geloof is, namelijk de islam. En dat de evolutietheorie onzin is, want Allah zou al het leven gecreëerd hebben.

Spijtig voor die kinderen dat ze niet in vrijheid mogen opgroeien. Dat ze niet kennis mogen nemen van de maatschappij in zijn geheel, met de veelheid aan godsdiensten bijvoorbeeld. Eigenlijk is het merkwaardig dat de regeringen in ons vrije Europa de kinderen die vrijheid niet kunnen of willen garanderen.

Ik ben zelf op katholieke scholen opgegroeid, maar leerde daar ook over andere godsdiensten. Kon ook kennisnemen van alle wetenschappelijke theorieën. In die zin hebben die scholen geen negatieve invloed op mijn leven gehad. Maar als de vrijheid van onderwijs de vrijheid van de kinderen in de weg staat, dan zou het naar mijn idee verstandig zijn om die religieuze scholen dan maar af te schaffen, ook de christelijke. En dan gewoon één vorm van onderwijs, waarbij de staat toeziet dat alle beschikbare informatie over geschiedenis, religies, wetenschap en zo verder aan de kinderen wordt doorgegeven. De ouders die hun kinderen niet naar zo’n school willen sturen, hebben kennelijk geen boodschap aan onze fel bevochten vrijheid, en kunnen dan wellicht beter afreizen naar landen waar dat anders geregeld is.

Een kind wordt maar één keer geboren, dan moet het zoveel mogelijk kansen krijgen. De overheid moet die garantie bieden.

Jo Cortenraedt

Lees ook