Sittard-Geleen snakt naar extra hotelkamers

Nieuwe perspectieven door ontwikkelingen VDL Nedcar en Brightlands

Auteur: Maarten van Laarhoven
Maandag 9 november 2015

In de regio Sittard-Geleen is de komende tijd plaats voor zeker 175 extra hotelkamers. Dat blijkt uit de geactualiseerde horecanota die het college van B&W van Sittard-Geleen aan de gemeenteraad heeft aangeboden. De extra ruimte op de hotelmarkt wordt veroorzaakt door de toegenomen bedrijvigheid in de voormalige Oostelijke Mijnstreek.

Hoewel er nu wordt uitgegaan van 175 extra kamers, is dat geen absoluut plafond, zegt wethouder Pieter Meekels (economie en toerisme). ,,De hotelsector reageert doorgaans op ontwikkelingen die zich in een regio voordoen. Gezien het economisch perspectief dat wij in Sittard-Geleen en de omliggende plaatsen hebben, is het heel goed mogelijk dat er over enige tijd nog meer hotelkamers nodig zijn,” aldus Meekels.  Hij doelt daarmee op ontwikkelingen bij VDL Nedcar en op de Brightlands Chemelot Campus, waar de komende jaren vele duizenden extra arbeidsplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Met het oog hierop zal regelmatig (iedere twee tot drie jaar) gekeken worden of de berekende marktruimte nog adequaat is.

Ook vernieuwende hotelconcepten, waarbij bijvoorbeeld een speciale doelgroep hotelgasten naar de regio komt, kunnen overigens voor extra kamerruimte zorgen, blijkt uit de actualisering, die is uitgevoerd door het bureau Van Spronsen & Partners.

Dit bureau gaat uit van een minimale gemiddelde bezettingsgraad van 50 procent als ondergrens voor een gezonde exploitatie van een hotel en constateert dat de uitbreiding vooral kan plaatsvinden bij  4-sterrenhotels . Bij de uitbreiding van 175 kamers is nog geen rekening gehouden met de komst van een Ibis-hotel in Stein. Als dat plan doorgaat, is er de komende jaren nog ruimte voor 130 kamers in de regio.

Van Spronsen & Partners heeft ook gekeken naar de bed & breakfast-sector in de gemeente. Die is op dit moment met 9 procent van het totale logiesaanbod relatief groot. Landelijk is slechts 5 procent van het aantal bedden een B&B-bed. Daarom is het uitgangspunt dat B&B procentueel gezien niet zal groeien en uit maximaal 9 procent van het aantal logiesbedden blijft bestaan. Concreet betekent dit dat er de komende jaren in deze sector nog 18 kamers bij kunnen komen. In deze actualisatie wordt overigens voorgesteld dat een B&B hooguit de helft van een bestaande woning mag beslaan, zodat geen complete B&B-hotels ontstaan in woonwijken.

Bij de actualisering van het onderdeel Logies van de in 2010 vastgestelde horecanota heeft Van Spronsen & Partners nauw samengewerkt met een begeleidingsgroep waar onder andere Koninklijke Horeca Nederland en de VVV Zuid-Limburg deel van uitmaakten. Ook zijn er de afgelopen tijd twee bijeenkomsten geweest waar alle exploitanten van hotels en B&B-accommodaties in Sittard-Geleen de gelegenheid hadden om bij te dragen aan de actualisatie.

 

Lees ook