Voorzitter UMC+ bezig aan zijn eindsprint

Guy Peeters: een voorzitter die nooit stilzit en bergen beklimt

Woensdag 28 oktober 2015


Hoewel hij officieel pas op 1 november afscheid neemt als voorzitter van de Raad van Bestuur van Maastricht UMC+ en hij er ook beslist de man niet naar is om zelfgenoegzaam achteruit te blikken, is Guy Peeters wel degelijk ingenomen met de ontwikkelingsgang die Maastricht UMC+ de laatste jaren heeft doorgemaakt. De organisatie is zowel gezond en stabiel als innoverend en excellerend in de wereld van de academische gezondheidszorg. Mede onder zijn voorzitterschap heeft er zich een verdergaande integratie van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs voltrokken.

Het was een enerverende missie waarbij de constante verbetering van het serviceniveau centraal stond en nog steeds staat. Maastricht UMC+ heeft succes geboekt dat niet onopgemerkt is gebleven. Voor de goede orde is dit zeker niet enkel mijn verdienste, maar een teaminspanning die op alle denkbare schaalniveaus – van laboratorium naar de patiënt en van molecuul tot de populatie − zijn vruchten heeft afgeworpen. De contouren van mijn gevoerde beleid zijn inmiddels zichtbaar. Voor mij zit deze geweldige klus erop. Ik zoek weer een nieuwe uitdaging.”

Guy Peeters is niet het type om op zijn 61-ste op zijn lauweren te rusten. Hij is actief en wil steeds iets in beweging zetten. Een bouwer eerder dan iemand die consolideert. In zijn carrière als gespecialiseerd KNO-arts in het Nijmeegse St. Radboud Ziekenhuis en later als lid van de maatschap KNO-heelkunde te Venlo en Venray, evenals in tal van bestuurlijke functies die voorafgingen aan zijn twaalfjarig voorzitterschap van de Raad van Bestuur in Maastricht, was hij telkens geïnteresseerd in het bereiken van concrete resultaten. Resultaten die variëren van een patiënt gezond maken tot een organisatie op de rails zetten. Gedrevenheid, originaliteit en resultaatgerichtheid typeren het enigszins rusteloze doch alleszins vriendelijke karakter van Guy Peeters. „Het is inderdaad zo dat de bij Maastricht UMC+ nagestreefde operational excellence enkel en alleen te bereiken is wanneer werkelijk iedereen op de werkvloer heel concreet zijn of haar beste beentje voorzet. Hiervoor zijn we dan ook een trainingsprogramma ingegaan waaraan uiteindelijk alle 8.000 medewerkers deelnemen. We hebben de lat meteen erg hoog gelegd. Onze investering in kwaliteit is uiteindelijk niet onopgemerkt gebleven. In de afgelopen 12,5 jaar is het ziekenhuis fors gegroeid. Zo is de omzet verdubbeld tot een bedrag van 650 miljoen euro, de personeelsomvang gestegen met 20%, evenals de opnames en bij de dagbehandelingen is zelfs sprake van een stijging met 140%. Uit die cijfers blijkt ook een enorme toename van de efficiency.”

Verankerd in samenleving

Maastricht UMC+ heeft een zogenaamde topreferente functie. Deze zorg kan alleen in universitair medische centra worden geboden. Hierbij gaat het om complexe, dure of weinig voorkomende vormen van diagnostiek en behandeling. Deze vormen van zorg vereisen zeer specialistische kennis. Topreferente zorg is volgens de wet een kerntaak van de universitair medische centra. „Wij hebben hier een aantal specialismen in huis waarmee we in de internationale medische wereld hoge ogen gooien. In onze missie om in zorg, onderzoek en onderwijs te excelleren is het evenwel van belang dat we voeling houden met de maatschappij. We zijn geen ivoren toren, alles behalve dat. Zuid-Oost Nederland kent een aantal specifieke medische vraagstellingen − bijvoorbeeld het voorkomen van relatief veel diabetes of hartziekten − die vanuit Maastricht UMC+ concreet worden bestudeerd én aangepakt. Ook houden we ons bezig met het bestuderen van specifieke ziektepatronen en zaken als preventie en lifestyle. We zijn verankerd in de samenleving en willen deze regio verder helpen. Maar we opereren ook internationaal en werken samen met onze partners in het directe grensgebied van Duitsland en België.”

Samenwerken voor betere zorg

Het integreren van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs klinkt gemakkelijk, maar heeft in de praktijk toch enige voeten in de aarde. „Een van mijn belangrijkste taken betrof het overbruggen van cultuurverschillen tussen de diverse disciplines. Het is belangrijk dat onderzoekers en medici elkaars taal spreken. Dat vergt enige aandacht en inspanning. Samen successen vieren hoort daar ook bij. Het is essentieel dat mensen binnen de organisatie goed begrijpen dat ze een gezamenlijke Verantwoordelijkheid hebben. Teamwork en multidisciplinaire samenwerking creëren immers klantwaarde en reduceren verspilling. De zorg is bij ons gepersonaliseerd maatwerk waarbij we tegelijk toch ook oog hebben voor heel de mens.”

Health Foundation Limburg

Het Maastricht UMC+ is een open organisatie met voelsprieten in de sociaal-maatschappelijke praktijk van de regio. Het stelt onderzoek in dienst van de patiënt. „Het draait uiteindelijk toch om toepasbaarheid. We zijn uitermate blij met de samenwerking met de Health Foundation Limburg. Zij leggen een verbinding tussende Limburgse samenleving en de onderzoeken die we hier doen door fondsen te werven voor dat wetenschappelijk onderzoek. Dat draagt bij aan de band tussen Maastricht UMC+ en onze directe omgeving. Limburgs geld voor Limburgs onderzoek.”

Mont Blanc

Guy Peeters is een actieve man. Sport heeft in zijn leven altijd een belangrijke rol gespeeld. Hij is ambitieus, gedisciplineerd en doortastend. Niet voor niets beklom hij in 2008 de Mont Blanc waar hij twee jaar hard voor heeft getraind. „Ik heb altijd veel gesport. Ook mijn gezin is op dat gebied zeer actief. Sport is een deel van ons leven. Ik ben de laatste jaren veel onderweg geweest. Het waren lange dagen, maar ze waren de moeite zeker waard. Ik hoop nu ook weer wat meer tijd voor mijn vrouw en drie kinderen te kunnen hebben. Ik ga voorlopig niet meteen iets nieuws aanpakken. Maar ik weet toch dat ik uiteindelijk niet zal stilzitten.” •

Health Foundation Limburg (HFL) werft fondsen voor wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+. Dat onderzoek richt zich op kanker, hart- en vaatziekten,  geestelijke gezondheidszorg en chronische ziekten.


Fotografie: Serge Technau

Lees ook