Pius Floris unieke boomkennis binnen Dolmans Landscaping Group

Inspectie en risicobeheer steeds belangrijker voor overheden

Vrijdag 30 oktober 2015


Een professionele verzorging van bomen is voor veel gemeenten en ook bedrijven een steeds belangrijkere taak geworden. Door diverse wetsveranderingen ligt de verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van bijvoorbeeld omvallende bomen meer dan voorheen bij de lokale overheid.

Daarom is het voor een gemeente van groot belang om de bomen niet alleen goed te onderhouden, maar ook voldoende onderzoek te laten doen naar de conditie van de bomen, zodat eventueel tijdig kan worden ingegrepen.

Het bedrijf Pius Floris geldt als dé specialist op het gebied van boomverzorging in Nederland en is een van de meest toonaangevende bedrijven in heel West-Europa. Met dertien vestigingen in Nederland en Vlaanderen zijn er altijd degelijk opgeleide boomspecialisten van Pius Floris in de regio te vinden.

Het bedrijf Pius Floris dateert al van 1980, genoemd naar de oprichter. „Hij gold als dé kenner door met name de nadruk te leggen op het verbeteren van de groei-omstandigheden,” vertelt zijn latere compagnon Henk Werner. „Voorheen had je wel zogeheten boomchirurgen, maar naderhand kwam het inzicht dat je met snoeien alleen een boom niet beter maakt.”

Werner is nu de landelijke coördinator voor boomverzorging bij de hele Dolmans Landscaping Group. Zijn deskundigheid staat buiten twijfel, zo bleek nog in de hele zaak rond de roemruchte Anne Frank-boom, de paardenkastanje in Amsterdam waar zelfs een politieke rel over ontstond, die de internationale media haalde. „De emoties namen toen de overhand. Omdat de boom door Anne Frank in haar dagboek beschreven stond, kreeg die een enorme symbolische waarde. Ik heb die kastanje zelf veertien jaar gemonitord en in 2006 kwam ik al tot de conclusie: de situatie wordt te gevaarlijk, de boom dient gekapt te worden. Dat bleek politiek echter een onhaalbare kaart. Ik had geconstateerd dat de boom elk jaar van binnen steeds rotter werd. En in augustus 2010 gebeurde het onvermijdelijke, hij waaide om. Gelukkig vielen er geen doden of gewonden.”

Werd onder boomverzorging vroeger niet veel meer verstaan dan het af en toe in de winter snoeien van bomen die voor hinder zorgden − en dan meestal uitgevoerd door de gemeentelijke plantsoenendienst − nu is het een echte specialisatie geworden. Zo werkt Pius Floris samen met onder meer Duitse ingenieurs, met wie ze de laatste technieken uitwisselen.  

Met behulp van die technieken worden door de specialisten van Pius Floris tegenwoordig complete scans gemaakt, die doen denken aan wat in ziekenhuizen met patiënten gebeurt. „We kijken in feite door de boom heen en kunnen zo niet alleen constateren hoe de conditie ervoor staat, maar ook voorspellen hoe die zich verder zal ontwikkelen. En daar kan dan weer een risicoanalyse op gemaakt worden.”

Wat voor de gemiddelde bewoner vooral een fraaie boom en een mooi stukje natuur is, dat is voor de specialisten van Pius Floris een compleet project. Dat blijkt ook uit de termen waarmee gewerkt wordt. Boomonderzoek, stabiliteitsonderzoek, boomeffectanalyse, ecologisch onderzoek, bodemonderzoek en nog veel meer. De nieuwste wetenschappelijke inzichten worden gebruikt. Zoals onder meer Treetronic, een techniek die gebruik maakt van de elektrische weerstand om onder het maaiveld in het centraal wortelgestel van een boom te kunnen kijken. Met een speciale elastometer kan dan de breukgevoeligheid van een boom onderzocht worden.

Pius Floris is de grootste boomverzorger van Nederland met ruim honderd specialisten. Bij alle vestigingen zijn European Tree Workers en European Tree Technicians in dienst, voor opdrachtgevers als overheden en bedrijven, maar ook particulieren, een garantie dat vakkennis hier het uitgangspunt vormt.

Nu Pius Floris een onderdeel vormt van Dolmans Landscaping Group, kan aan verdere schaalvergroting worden gewerkt. „Tegenwoordig wordt veel met aanbestedingen gewerkt,” zegt Werner. „Dan gaat het vaak niet meer alleen om de vaktechnische kennis en uitvoering, maar ook aspecten als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Social Return. Daarin heeft Dolmans een grote ervaring opgebouwd. Voor opdrachtgevers is dat zeer prettig, want dan weten ze zeker dat ze hoogwaardige kwaliteit krijgen tegen de beste maatschappelijke voorwaarden.”

Maar Werner blijft vooral een bomenman. „Soms zie je bij aanbestedingen dat enkel gekeken wordt naar de laagste prijs. Dat is gevaarlijk, want als de risico’s niet goed worden ingeschat, komt bijvoorbeeld de gemeente uiteindelijk veel duurder uit, door claims na schade. Dus een kundige verzorging staat voorop.”

www.dolmanslandscaping.com
www.piusfloris.com

Lees ook