Chapeau Business 25-06

RCE- Rhine Meuse

Donderdag 25 juni 2015

Connect Limburg lanceerde onlangs hun nieuwe platform www.limburgcrossborders.com/nl

Op dit platform stellen ze o.a. al hun unique crossborder partners in Limburg voor. In samenwerking met Connect Limburg en Aviso Communications produceerde Chapeau al de video’s waarin deze partners zich voorstellen.

De komende weken zullen we in onze rubriek Chapeau Business telkens een partner voorstellen, deze week is dat: RCE- Rhine Meuse.

 

 

 

‘Een duurzame toekomst kan het beste worden gerealiseerd door de jeugd de kans te geven om te leren over thema's die er nu en straks echt toe doen.’ Dat is in een notendop de visie van RCE Rhine-Meuse. Het RCE Rhine-Meuse is een Regional Center of Expertise on Education for Sustainable Development. In het RCE werken wetenschap, scholen, bedrijven en overheden samen aan de duurzame ontwikkeling van onze samenleving.

 

 

 

 

“We richten ons daartoe op het realiseren van onderwijs dat jonge mensen beter in staat stelt om toekomstrelevante kennis en competenties te ontwikkelen.”, vertelt Jos Eussen, directeur bij RCE Rhine-Meuse. “Scholen stellen zich daartoe open voor hun regio, betrekken de best beschikbare kennis en ervaring. Leerkrachten krijgen de mogelijkheid om zich verdergaand te professionaliseren en leerlingen en studenten de gelegenheid om altijd, overal, met iedereen over toekomstrelevante thema's te leren.”

 

Het RCE Rhine-Meuse is een van de 140 regio's die op deze wijze wereldwijd samenwerken voor een meer duurzame samenleving. Het mondiale netwerk werkt onder auspiciën van de Universiteit van de Verenigde Naties.

 

OPEDUCA

Voor de integrale school- en onderwijsontwikkeling heeft RCE Rhine-Meuse met schoolleiders, leerkrachten, wetenschappers en bedrijfsleven het OPEDUCA Concept ontwikkeld. OPEDUCA staat voor Open Educatieve Regio en omvat een visie op leren, vertaald naar concrete instrumenten en activiteiten die structureel in de onderwijspraktijk kunnen worden ingevoerd. Het vermogen van jonge mensen om hun ideeën in actie om te zetten en daarvoor kennis en vaardigheden te ontwikkelen (ondernemerschap, presenteren en communiceren) maakt een integraal onderdeel uit van het OPEDUCA concept. Inmiddels is er wereldwijd interesse voor het concept en al meerdere regio’s hebben het geadopteerd. Op initiatief van RCE Rhine-Meuse zijn de meest actieve RCE’s in Europa, variërend van München tot Londen en van Venetië tot Espoo verbonden in het OPEDUCA project. “Dit project is een prachtige vorm van Limburg-promotie”, aldus Jos Eussen.

 

Een been in Limburg, een been in Duitsland

Om scholen, bedrijven en overheden mee te nemen in deze transitie en vorm te geven aan kennisontwikkeling, verzorgt RCE Rhine-Meuse met grote regelmaat trainingen en masterclasses. “Deze vinden meestal plaats bij ons op het RCE”, vervolgt Jos Eussen, “in het gebouw van de oude abdij Rolduc, letterlijk op de grens van Limburg en Duitsland en het oudste leercentrum van Nederland. Deze locatie geeft extra dynamiek aan het verblijf van onze gasten hier. We praten niet alleen over een grensoverschrijdende samenwerking, op deze locatie kunnen gasten dat grensoverschrijdende karakter ook echt voelen. Je kunt hier letterlijk met een been in Limburg en een been in Duitsland staan.”

 

Bezoek de website van RCE Rhine-Meuse voor meer informatie

Lees ook