Chapeau Reportage

Kerkrade, centrum ontwikkeling in volle gang

Zondag 24 mei 2015

Een stad is mensenwerk.

Steden worden dan ook vaak ’s mens grootste kunstwerk genoemd.

Het is echter niet alleen het fysieke bouwen dat visie en inzet vergt.

Ook het creëren van een sociale samenhang is bepalend voor het welslagen van een stad in opbouw. 

En precies dat is Kerkrade: een stad in opbouw.

 

Zowel fysiek als mentaal voltrekt zich een nieuw Kerkraads elan dat de stad op alle denkbare gebieden toekomstproof maakt.

 

,,We hebben vastgehouden aan onze hoge kwaliteitseisen. We pakken de stad nú aan en doen het goed”, zegt burgemeester Jos Som trots.

,,Dit is een totale make over die Kerkrade duurzaam verankert in Limburg en de Euregio. De contouren van het in teamverband gerealiseerde beleid worden nu zichtbaar.

Je voelt dat er een nieuwe energie loskomt bij de bevolking. Mensen geloven in de stad. Uiteindelijk gaat Kerkrade er 50.000 enthousiaste ambassadeurs bij hebben.” Verbinden, kwaliteit en belevingzijn woorden die tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep centrumontwikkeling de toon zetten.

 

Lees het hele verhaal in Chapeau editie 3

Wilt u Chapeau Magazine iedere twee maanden thuis ontvangen om meer reportages te zien, word abonnee!

De losse verkooppunten vindt u hier.

U kunt Chapeau Magazine ook lezen op de Ipad.

 

Lees ook