Het project is opgedeeld in drie onderdelen. Allereerst moeten de aanmeervoorzieningen worden verbeterd. Kan er nu één cruiseschip aanleggen, straks moeten er twee schepen van 135 meter lengte tegelijk kunnen worden afgehandeld. Verder wordt de Maashaven uitgediept, en moet er een aantrekkelijk wandelpad komen richting binnenstad en Designer Outlet. 

Roermond denkt vooral met het Designer Outlet een troef in handen te hebben om opgenomen te worden in vaarroutes van rederijen. De huidige aanmeerplekken zijn echter beperkt en niet toegesneden op moderne schepen. 

Voor het project hebben gemeente en provincie samen 1,4 miljoen gereserveerd. Bovendien rekent de gemeente op een ton aan havengelden. Die worden vanaf 2016, als de haven klaar moet zijn, ingevoerd.