Dols volgt op ad-interimbasis Wim Ortjens op, die als hoofd communicatie terugkeerde bij de gemeente Maastricht. 

De stichting Regiobranding Zuid-Limburg is opgezet om de regio te vermarkten. Onder meer de slogan ‘Zuid-Limburg je zult er maar wonen’ is daar een uitvloeisel van.

Onlangs is besloten de stichting onder te brengen bij Limburg Economic Development (LED), het samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs dat Limburg vooral economisch beter moet positioneren. 

Zuidlimburg