Bekijk de nieuwste video die we maakten voor het UMC

met een interview met cardioloog Rachel Ter Bekke