Proficiat

Aan de Provincie van Luik

Donderdag 30 januari 2014

De Luikse provincie ontvangt de Zoover prijs in de categorie 'Beste toeritisch aanbod van Belgie' wat campings betreft.

De Vlaamse website van Zoover (http://fr.zoover.be) biedt vakanties aan van elke type, in bijna alle mogelijke soorten accommodatie. Het principe is dat het de gebruikers zijn die, door middel van evaluatie en terugkoppeling, bepalen welke acommodaties het beste zijn en welke beter kunnen. 

Voor België, voor het jaar 2013, zijn er vier prijzen uitgereikt:

-          De 'mooiste' stad: Brugge
-          De stad die de beste hotel mogelijkheden heeft: Gent
-          De beste strand bestemming: Knokke
-          De provincie die de beste opties heeft in campings: Luik