Inwonersaantal Maastricht

Blijft stijgen

Woensdag 15 januari 2014

Het inwonertal van Maastricht is voor het zesde jaar op rij gestegen. Het voorlopige bevolkingscijfer van de gemeente bedroeg op 1 januari dit jaar 122.450.

Dat zijn 634 personen meer dan op diezelfde datum in 2013. In 2008 had Maastricht nog 118.004 inwoners.

De stijging komt doordat zich vorig jaar meer mensen in Maastricht vestigden (10.158) dan er vertrokken (9220). Volgens een woordvoerder van de gemeente Maastricht vonden de meeste verhuizingen plaats in de maanden februari, augustus en september. Studenten hebben daar hoogstwaarschijnlijk een fors aandeel in. 

Het zogenoemde vestigingsoverschot compenseert het sterfteoverschot van Maastricht. Er overleden in 2013 meer personen (1192) dan er kinderen werden geboren (888).