Seminarie Sevagram

Over gezondsheidszorg

Vrijdag 11 oktober 2013


In Hotel Winselerhof hield Sevagram een seminar over de hedendaagse gezondheidszorg. De belangrijkste spreker was Gerard van Grinsven, van oorsprong hoteldirecteur en nu al jaren in Amerika leidinggevend in vooraanstaande ziekenhuizen. ‘Meer aandacht voor de patiënt en zijn emotie’,  zo luidde zijn boodschap.

Het seminar was georganiseerd door Trudie Severens, lid van de Raad van Bestuur van Sevagram.  Haar collega Pim Steerneman was verheugd over de ruime opkomst en de inhoudelijke discussie over het thema gezondheidszorg. „Steeds jezelf verbeteren, daar komt het op aan.”

Orkestleider Guido Dieteren was deze middag gespreksleider en zijn vrouw Wendy zong tussendoor klassieke liederen.